בהמשך לקיצוץ בשכרם של עובדי משרד החקלאות העובדים לא ייטלו חלק במאמץ לקיום הבחירות במועדן

מצ”ב מכתבי מהיום לסמנכ”לית משאבי אנוש במשרדי, לפיו עובדי משרד החקלאות לא ייטלו
חלק במאמץ לקיום הבחירות במועדן.
אני תקווה שמשרדי ממשלה אחרים לא יפעלו כמוני, כך שהבחירות יתקיימו במועדן.
אחזור מהחלטתי האמורה כאשר שר האוצר יגיש לממשלה הצעת החלטה לדחיית מועד יישום סעיף 1
להחלטת ממשלה שמספרה – 3420 מיום 2018.1.11 כך שיישום סעיף זה יחל ב- 2022.1.1.
אישור הממשלה להצעה זו ימנע את הפגיעה בפעילות משרדי עקב קיצוץ חד בשעות העבודה ובכונניות
של עובדי המשרד.
המקור התקציבי לכיסוי הצעה זו יבוא מהרזרבה התקציבית של האוצר המיועדת לכך והמכונה “רזרבה
להתייקרות” הנמצאת בסעיף תקציבי של כל משרד ומשרד.
צר לי שעובדי משרדי אינם יכולים לסייע לוועדת הבחירות המרכזית, מאחר ותפקידם הראשוני
הינו ליישם את תכנית העבודה של המשרד ולתת שירות לאזרחי ישראל. עובדי משרדי אינם יכולים גם
ליישם את תכנית העבודה ולתת את השירות לאזרחי ישראל בהעדר שעות נוספות וכונניות וגם בהעדר
עובדים המסייעים בנוסף לתפקידם הקבוע גם לוועדת הבחירות המרכזית.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.