“בזכותכם שוחררו 80 נשים ברחבי העולם מעגינותן”

אב”ד ביה”ד המיוחד לעגונות של הועידה באמסטרדם הגר”א רלב”ג; ‘דמעותיהן של העגונות יעמדו לזכותכם לפני כיסא הכבוד; חייב לחלוק אתכם לפחות תיק אחד מהקשים בעשורים האחרונים; בזכותכם שוחררה עגונה שעוגנה במשך עשר שנים’

‘התיקון לחוק שיפוט בתי הדין הרבניים המקנה סמכויות שיפוט במקרי עיגון נשים מחו”ל הביא במישרין לשחרורן של 80 נשים ברחבי העולם מעגינותן. אתם, נשיא ‘ועידת רבני אירופה’ הגאון רבי פנחס גולדשמידט, שיזמתם את התיקון החשוב הזה: קידשתם שם שמיים. קטונתי אבל זהו אחד ההישגים המשמעותיים ביותר לועידה; נדהמתי עד כמה חכי”ם שרוממות הדמוקרטיה וזכויות נשים בפיהם וחרב פיפיות בידם – כך אמר יו”ר ועדת חוקה של הכנסת ח”כ הרב יעקב אשר בדיון על חוק העגונות שהתקיים במסגרת יומו השני של הכינוס הדו שנתי של הועדה המתמדת של ‘ועידת רבני אירופה’.

כזכור, הצעת החוק לטיפול בסרבני בתי הדין בחו”ל בבתי הדין בישראל עברה לפני כשנתיים וחצי בכנסת. עפ”י החוק; יש סמכות לבתי הדין בישראל לדון בעניינן של עגונות יהודיות בחו”ל ולפעול בכלים חוקיים הכוללים סנקציות וההענשה כלפי סרבני בתי הדין בחו”ל המגיעים לישראל. מתוך הנחה שכל יהודי מגיע לעיתים לביקור בישראל או מתעתד להגיע אליה.

הגר”פ גולדשמידט גולל בפני המשתתפים את הליכי החקיקה עליהם עמל במשך חמישה כנסות. ‘תחילה הוגש כהצע”ח פרטית ע”י ח״כ אברהם מיכאלי וח”כ עליזה לביא אולם לא עלה לדיון. בכנסת שלאחריה נוסח התיקון מחדש וליוזמה הצטרפו 14 חכי״ם מכל מפלגות הבית, אולם משרד החוץ התנגד לניסוח שמקנה זכות שיפוט למדינה לאזרח חו״ל דבר שיכול להוות תקדים מסוכן לנושאי תפקידים ביטחוניים ישראליים באירופה. לאחר פגישתי עם שרת המשפטים דאז הוגש התיקון כהצעת חוק ממשלתית בשיתוף הנהלת בתי הדין.

‘מיום שישראל הכריזה שאינה מקלט למעגנים את נשותיהם הוגשו בישראל עפ”י נתוני בתי הדין הרבניים 119 תביעות. מהן ב- 85 תיקים הוטלו צווי הגבלה ו- 57 עגונות קיבלו גט ושוחררו מכבלי עגינותן. התביעות הגיעו מרחבי העולם כולו ממקסיקו ופרו מארה”ב צרפת טורקיה ובריטניה ועוד. מנתונים שקיבלתי מבתי הדין בבריטניה צרפת מוסקבה אמסטרדם גרמניה וטורקיה עולה כי התיקון הזה הביא לפתרון של 23 מקרים ואין לדעת כמה מקרים נפתרו כתוצאה מ’האיום’ באם יבואו לישראל. אלא שהתיקון נחקק כהוראת שעה לשלוש שנים ועתה בטרם יעברו שנים אלה יש להפוך את התיקון לחקיקת קבע’. ח”כ הרב אשר אמר כי כבר קיים דיון ראשון בועדת החוקה בהתאם להוראות חוק שיפוט בתי הדין ובקרוב יקיים דיונים נוספים במטרה להגיע לחקיקת קבע.

אב”ד ביה”ד המיוחד לעגונות של הועידה הפועל במסגרת ביה”ד דאירופה שבנשיאות הגאב”ד הגר”ח ארנטרוי באמסטרדם הגאון רבי אריה רלב”ג יו”ר אגודת הרבנים דארה”ב וקנדה אמר בדיון כי ‘דמעותיהן של העגונות יעמדו לזכותכם לפני כסא הכבוד. אני חייב לחלוק אתכם לפחות תיק אחד מהקשים בעשורים האחרונים שהגיע לפתרון הודות לחוק העגונות. המדובר בתושב ברוקלין שעיגן את אשתו במשך כעשר שנים. לאורך השנים נדון העניין בחמישה בתי הדין ולבעל המעגן הוצאו שני כתבי סירוב ע”י שני בתי דין אליהם הצטרף אחד מגדולי האדמורי”ם. כל הניסיונות להפעיל את אביו המתגורר בישראל עלו בתוהו. האיש הגיע כמה פעמים לישראל ויצא באמצעות דרכונים מזויפים. לפני כשנה נודע לנו שהאיש יוצא לישראל לחתונת בנו העתידה להתקיים ביום ראשון. במעקב אחריו נראה הבעל בשלושה משדות התעופה בניו יורק. לבסוף עלה לטיסה לישראל מפילדלפיה.

‘כשירד מהטיסה כשעה לפני כניסת השבת הוא נעצר והובל לבית המעצר. במוצ”ש הובל לבית הדין בירושלים אולם סירב לתת גט והחל במו”מ ובהבטחות שווא כי אם ישוחרר לחתונת בנו, יתן גט. ביה”ד סירב לשחררו שכן על גופו נמצאו דרכונים מזוייפים והיה חשש סביר ששוב ימלט. האיש ישב ארבעה חודשים תוך שהוא מובל כמה פעמים לבית הדין עד שלבסוף נשבר ונתן לאשה את הגט המיוחל’. הגר”א רלב”ג סקר בהרחבה את פעילותו יחד עם אב”ד אמסטרדם הגאון רבי אליעזר וולף בהתמודדות למנוע גט מעושה בחקיקה בהולנד.

יו”ר הועדה המתמדת הגאון רבי מנחם געללי אב”ד בית הדין לונדון שניהל את הדיונים העלה את נושא הקשיים עימם מתמודדים רבנים צעירים ברחבי אירופה בבירורי יהדות בהעדר קריטריונים ברורים. רבה של אודסה הגאון רבי שלמה בקשט אמר כי בימים אלה מסיימים שלושים רבנים את הקורס המיוחד לבירורי יהדות בן 12 מפגשים במסגרת תוכנית הועידה ‘העתודה הרבנית של אירופה’ להעצמת רבני הקהילות ולהכשרתם. המשתתפים החליטו על הקמת ועדה שבה חברים: הגר”פ גולדשמידט. הגר”מ געללי. המנהל הרבני וראש ישיבת ‘תורת חיים’ במוסקבה הגאון רבי משה לבל והרב גד אלדד חבר בית הדין של הקהילות האורתודוקסיות בגרמניה, שתנסח קריטריונים מותאמים לבירורי יהדות. את הועדה ירכז הרה”ג רבי אריה פולגר חבר ביה”ד בוינה.

נציג ‘ועידת רבני אירופה’ במוסדות האיחוד האירופי ורבה הראשי של בלגיה, הרב אברהם גיגי, אמר כי ‘המצב בעניין השחיטה בבלגיה עדיין דיי לוט בערפל אולם אנחנו יכולים להביע אופטימיות זהירה שכן בפני ביהמ”ש לזכויות אדם של האיחוד האירופי בלוקסמבורג, שם נדון עניין חוקיותו של החוק להגבלת השחיטה הכשרה, עומדת קביעתו של ג’ררד הוגן היועץ המשפטי של בית המשפט ולפיה; ההחלטה של הפרלמנט בבלגיה לאסור שחיטה כשרה בשני מחוזות במדינה, מנוגדת לחוקי חופש הדת של האיחוד האירופי. עמדת היועהמ״ש של ביהמ״ש לזכויות אדם היא סימן חיובי ביותר, שכן ביותר מ 80%, קביעותיו מאומצות ע״י ביהמ״ש ומכאן האופטימיות שלנו’.
רבה של פולין הרב מרדכי שודריך דיווח למשתתפים על ההתנכלות לשחיטה הכשרה בפולין. ‘לפני כחודש הצביע הבית העליון – הסנאט על שינויים בהצעת החוק להגביל את יצוא הבשר הכשר מפולין ולפיהם יצוא העופות המהווה כאחוז אחד מתעשיית העופות בפולין יותר ללא הגבלה ואילו יצוא הבשר יוגבל בעוד חמש שנים.

‘עפ”י החוק בפולין חוזרת הצעת החוק להצבעה בפרלמנט – הסיים ובאם תאושר, עדיין זקוקה לחתימת הנשיא. הנתון החשוב ביותר בהצבעה שהתקיימה בסנט היא העובדה שלראשונה התפצלה הצבעת חברי מפלגת ‘חוק וצדק’ שהצביעו בעבר תמיד בקול אחיד. הם קוממו ויצרו קרע בין המפלגה והמגזר הכפרי ועובדה זו יכולה להוות שיקול חשוב בהצבעת חברי הפרלמנט כשתחזור הצעת החוק להצבעה בפרלמנט וכן תשפיע קרוב לוודאי גם על חתימת הנשיא. אני מקיים מגעים עם מגדלי בקר ועופות, ראשי החברות הגדולות ליצוא בשר ובעלי משחטות ועם חברי הפרלמנט ולשכת הנשיא לתיאום המהלכים. אני עדיין אופטימי ונמשיך לעבוד בעז”ה, בהצנע לכת וברגישות, עד לסיכול ההגבלות’.

הגר”מ לבל העלה את נושא קבר האחים שנתגלה בעיר יאסלו בדרום פולין. הרב שודריך סיפר למשתתפים כי ‘במהלך עבודות לסלילת כביש העובר בסמוך לבית העלמין היהודי המקומי הוציא קבלן עבודות העפר עצמות יהודים שככל הנראה נרצחו בשואה. על פי עדויות של ניצולים, במקום נרצחו כל יהודי האזור בתחילת מלחמת העולם השנייה ונקברו בקברי אחים. אך גם בני לאומים אחרים נרצחו ונקברו במקום וכן נקברו שם גם יהודים לאחר מלחמת העולם השנייה. לפני כחודש נקברו העצמות מחדש באזור בטקס נוצרי. אני פועל בעניין הנורא הזה הרחק מעיני התקשורת בניסיון להשיבם לביה”ע היהודי’. המשתתפים קיבלו החלטה כיצד לפעול בתבונה מול נשיא פולין רשות העתיקות ורשויות המחוז.
מזכיר הועידה הרב אהרון שמואל בסקין דיווח למשתתפים על התקדמות רבה בתוכנית הועידה; ‘העתודה הרבנית של אירופה’. את התוכנית התלת שנתית שמפעיל האגף להכשרת רבנים של הועידה מלווים; בית הדין של אירופה שבנשיאות אב בית הדין של אירופה הגר”ח ארנטרוי, חברי הועדה המתמדת שבראשות הגר”מ געללי, וועדת רבנים קבועה של בעלי ניסיון רב ברבנות ובקירוב שבראשה; הגר”פ גולדשמידט והגר”מ לבל.

ראש מטה נשיא הועידה מר גדי גרוניך דיווח למשתתפים על 45 פעולות שקיימה הועידה במהלך שנת תש”פ כאשר גולת הכותרת היא קיום סמינרים להכשרת דור העתיד של רבנים וההעצמת הרבנים המכהנים במגוון רחב של תוכניות. מר גרוניך סיפר כי בקרוב תעניק הועידה פעימה נוספת בסיוע למשפחות רבני קהילות שנספו במגיפה. הקרן שהקימה הועידה העבירה בשנה שעברה עשרות אלפי יורו למשפחות הרבנים. לתוכנית הסיוע שותפים ‘קרן לאודר’ וקרן ‘מתנאל’. במסגרת תכנית הועידה; ‘ימים נוראים’ רכשה הועידה 1000 מזוזות שנשלחו לרבני הקהילות מתנת הקהילה לזוגות שנישאו. 50 מהמזוזות נשלחו לקהילה היהודית באבו דאבי ו 150 מזוזות לקהילות הקודש בלטביה בלארוס רוסיה ליטא מולדביה ואוקראינה. 800 מזוזות יחולקו לרבני הקהילות במהלך השנה הנוכחית.

צילומים: אלי איטקין

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.