בזכות הגר”ח: תזוזה חיובית הורגשה לראשונה במצב הרפואי

לפני כשנתיים, בזמן מחלתו של הגר”י ברטלר שנפטר השבוע, הגיע לבקרו מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א, והבנים סיפרו השבוע כי מיד לאחר בואו נרשמה לראשונה תזוזה חיובית במצבו הרפואי

בשבת האחרונה הסתלק מאיתנו הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצוק”ל, מאחרוני תלמידיו של מרן החזון איש זיצ”ל.

תלמידיו של מרן הגר”ח קניבסקי מספרים כי אחר פטירת הגאון רבי יחזקאל זצוק”ל, הזכיר הגר”ח את עובדת היותו מקורב אצל דודו הגדול החזון איש זי”ע, ואמר כי “נפשו של רבי יחזקאל היתה קשורה בנפשו של שאר בשרו הגאון רבי דוד פרנקל זצ”ל, ויחדיו היו רבות אצל החזון איש”.

בשנותיו האחרונות, עת ידע הגר”י זצ”ל הרבה חולי ומכאוב, העתיר הגר”ח הרבה פעמים בעדו ובירכו.

בעלון “עלי שי”ח” שייצא בשבת הקרובה, הובאה עובדה מעניינת שלא ידועה לרבים: “היה זה בחודש חשון תשע”ז. מרן שליט”א יצא למצות ביקור חולים בבית החולים תל השומר, לבקר אברך בן עליה שהתייסר רבות, ובא לעודדו ולברכו.

“בעודו בדרכו, פגשו בו בני משפחת הגאון רבי יחזקאל זצוק”ל, שהיה מאושפז באותה עת בבית חולים במצב קשה מאוד, וביקשו אם יסכים להיכנס גם לאביהם הגאון. מרן שליט”א הסכים, ונכנס לחדרו, שהה איזה דקות על יד מיטתו והעתיר עליו בפרקי תהלים, ויצא. למחרת מתקשר אחד הבנים, לגבאי של מרן שליט”א, ואומר לו בהתרגשות: דע לך שלראשונה הלילה היה תזוזה קטנה אצל אבינו, ובעיני הרופאים זה נחשב לשיפור, ואין ספק כי ברכת הצדיק עושה רושם.

“מעניין עוד לציין, כי הלויה השבוע התקיימה ביום ראשון. באותו יום, באופן נדיר ביותר, במנין שחרית של רבינו נפלו אפים ואמרו ‘תחנון’, דבר שקורה אחת לתקופה ארוכה מאוד, כי כידוע בכל יום הוא משמש כסנדק בברית מילה. והרגישו את מילות ‘רחום וחנון חטאתי לפניך’ כי בעוונתינו נסתלק ואבד מעמנו הצדיק. והביע מרן שליט”א רצונו לחלוק לו כבוד אחרון וביקש ללוות אותו, ואכן בזמן הלויה ליוה כברת דרך”.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.