בזק בינלאומי: תוספות שכר ומענק התמדה שיחולק ל 1400 העובדים

כחלק מההסכם, הצדדים סיכמו על סינרגיה (שיתופי פעולה) עסקית, תפעולית וניהולית של בזק בינלאומי עם החברות הבנות בבזק (פלאפון ו-yes) – הכוללת בין היתר ניהול משותף, הרחבת תפקידים ומכירה הדדית של מוצרי ושירותי החברות – תוך שמירה על עצמאות החברה והרחבת הפוטנציאל העסקי שלה, והצבת חלופות למימוש יעדי התייעלות. כל זאת תוך הסדרת השלכות שיתופי הפעולה הללו על העובדים. בהתאם לזאת סוכם על חלוקת מענק התמדה מיוחד לרגל שיתופי הפעולה בשנים 2019-2020 בגובה 14 מיליון שקל, שיחולק לעובדים על פי ותק.

בנוסף, סוכמו היקפי ההתייעלות בכח אדם לכל שנות ההסכם. לראשונה בחברה – תינתן לעובדים אפשרות לפרישה מרצון בתנאים תקדימיים בענף תוך קבלת 240% פיצויי פרישה. כמו כן, חבילת הפרישה תכלול תנאים נלווים נוספים כגון המשך אחזקת רכב למשך חודשיים מיום הפרישה וייעוץ כלכלי ופנסיוני לכל פורש. מטרת תוכנית הפרישה לתת חלופה לפיטורי עובדים בהשגת יעדי ההתייעלות של החברה.

ההסכם שנחתם אף מסדיר את עדכון שכרם של העובדים בחברה, ונקבע בו כי בשנת 2020 הם יקבלו תוספת שכר בגובה 2.95%. בשנת 2021 תחולק תוספת שכר בגובה 2%, ושני מיליון שקל נוספים יחולקו כמענק מצוינות לעובדים.

עוד בהסכם: הגדלת תקציב הרווחה ל-4,375 שקל לכל עובד וכן 6 מיליון שקל נוספים עד סוף ההסכם והגדלת השתתפות החברה בארוחות מ-10 שקל ביום לעובד ל-21 שקל.

בנוסף לזאת יחודש ההסכם הקיבוצי על הטבותיו והישגיו עד סוף 2021, לרבות תוספות גני ילדים וקייטנות, קרן השתלמות, תעריף דמי הבראה מוגדל, ימי חופשה ובחירה מעבר לקבוע בחוק ועוד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.