בחודש ינואר 2019 נמדד גירעון תקציבי בסך של 0.8 מיליארד ₪

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (פברואר 2019 – ינואר 2020) עומד על 3.2% מהתמ”ג

גירעון הממשלה
• תוצאות ינואר 2020 – בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש ינואר נמדד עודף בסך של 5.9 מיליארד ₪.
• בחודש ינואר 2019 נמדד גירעון תקציבי בסך של 0.8 מיליארד ₪.
• הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (פברואר 2019 – ינואר 2020) עומד על 3.2% מהתמ”ג.
מימון הגירעון
• בפעילות למימון נמדד בחודש ינואר עודף בסך 6.0 מיליארד ₪.
• גיוס הון נטו מקומי בחודש ינואר הסתכם בסך של 1.7 מיליארד ₪.
• גיוס הון נטו בחו”ל – בחודש ינואר התבצעה הנפקת אג”ח של מדינת ישראל בחו”ל בסך של 3.0 מיליארד דולר. במהלך ינואר כולו הסתכם גיוס ההון נטו בחו”ל בסך של 10.2 מיליארד ₪.
• פירעונות הקרן על החוב הממשלתי מקומי ובחו”ל הסתכמו ב-8.5 מיליארד ₪.
• יתרות הממשלה בבנקים – כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו היתרות בסך של 17.9 מיליארד ₪.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.