בירושלים -גידול שיא בתקציב העירוני והשקעה חסרת תקדים בתשתיות

תקציב העיר ירושלים מובא לראשונה מזה מספר שנים עוד במהלך חודש ינואר לאישור מועצת העיר לשנת 2019 והוא יעמוד ע”ס 950 מלש”ח, כאשר תקציב הפיתוח יעמוד ע”ס 3.1 מיליארד שקל והתקציב הרגיל יעמוד ע”ס 6.4 מיליארד שקל – תוספת של 7% ביחס לשנה שעברה. עיקר תוספת התקציב היא במסגרת הגידולים הטבעיים של העיר. המרווחים העיקרים הם אגף שפ”ע (שיפור פני העיר) שיזכו לתוספת תקציבית הגדולה מכולם.

משה ליאון: “זהו התקציב הראשון שאני מגייס ומעביר למען תושבי ירושלים. אני שלם מאוד עם תוצרי התקציב וכבר יכול לדמיין איך ירושלים תיראה בסוף השנה הנוכחית. השנה, השקענו נתח נכבד מהתקציב ברווחת חייהם ואיכות חייהם של תושבי העיר, אני בטוח שבקרוב השינויים יראו ויורגשו כבר בשטח. האג’נדה שלי ברורה ופשוטה; ‘ירושלמים שווים יותר’, ולכן, אמשיך לפעול לגיוס משאבים נוספים למען רווחת ואיכות חייהם של תושבי העיר בכל הזדמנות”.
עיקרי התקציב:
בתחום תפעול והניקיון:
שיפור פני העיר:
תקציב מינהל תפעול יגדל ריאלית ב- 12.5 מלש”ח ממקורות העירייה ועוד 40 מלש”ח מתקציב הבירה. תוספות אלה מיועדות עבור שיפור המחרב הציבורי הכולל: ריבוד כבישים, בינוי כיכרות ושיפוץ מדרכות. סה”כ כל התקציב לפרויקט שיפור פני העיר יעמוד ע”ס 120 מלש”ח לעומת 48 מלש”ח בשנה החולפת. בנוסף, ראש העיר מתכוון להמשיך לגייס תקציבים ממשלת ישראל עבור הנושא ובכוונתו כי התקציב יעמוד ע”ס 150 מלש”ח.

שעה חניה חינם לתושבי ירושלים:
במסגרת התקציב החליט ראש העיר לתקצב את נושא ‘שעת חניה חינם לירושלמים’ בתקציב של 25 מלש”ח ופרויקט זה עתיד לרקום עור וגידים במחצית השניה של 2019.

בתחום הפיתוח העסקי והטכנולוגי

מרכזים מסחריים:
עיריית ירושלים תמשיך בשיפוץ ושדרוג המרכזיים המסחריים בשכונות כחלק מחיזוק הכלכלה המקומית הירושלמית ותשקיע השנה כ- 4 מלש”ח בשיפוץ המרכזיים המסחריים במערב העיר.

במזרח העיר תשקיע העירייה בתכנית חומש מקבילה כ- 20 מלש”ח.

אגרת שילוט:
על מנת ליישם את רפורמת אגרת השילוט עיריית ירושלים תתקן בישיבת המועצה הקרובה את חוק העזר העירוני בנושא השילוט כך שלא תיגבה אגרת שילוט על שלט ראשון לבעלי עסקים קטנים ובינונים. בנוסף, צמצמה עיריית ירושלים את סעיפי החיוב משלושה עשר לחמישה סעיפים ותשנה גם את שיטת הגבייה מהעסקים בעיר.

בתחום הפנאי:

תמיכה במוסדות תרבות:
תמיכת העירייה במוסדות התרבות בעיר עמדו בשנה החולפת ע”ס 27.5 מלש”ח תקציב שותף ועוד 5 מלש”ח תקציב פיתוח. החל משנה הבאה תקציב התמיכה יגדל ב5.5 מלש”ח כאשר עד היום קיבלה העיריה מאצ’ינג’ ממשרד התרבות בנושא, בעיריית ירושלים מקווים שהמאצ’יג’ ימשך גם השנה.

סטודנטים:
עיריית ירושלים תקים קרן מלגות לסטודנטים ירושלמים. השנה, הקרן תוקצבה מתקציב העירייה בכמיליון שקל שעתידים לשלש את עצמם באמצעות תרומות לקרן ייעודית.

אירועי פורים:
השנה ירושלים תחגוג ‘שבוע פורים’, שבוע שלם של מופעים ומסיבות לרווחת תושבי ירושלים. במהלך השבוע רחוב יפו הססגוני יתחפש והחגיגות יתפרסו מכיכר ספרא ועד שוק מחנה יהודה לאור כל הציר. גם המסיבה המסורתית בנחלאות תתקיים ותורחב.

מינהלים קהילתיים:
בשנת 2019 ייערכו בחירות למנהלים הקהילתיים. עלות קיום בחירות במנהלים הוא כ2.5 מלש”ח.

הסתות תקציביות פנימיות:
• חצי מיליון שקל נוספים יועברו לבני הגיל השלישי והרביעי
• חצי מיליון נוספים לבעלי צרכים מיוחדים
• חצי מיליון נוספים לחיזוק הפעילות למשחות צעירות בשכונות
• חצי מיליון נוספים לתגבור פעילות הנוער באגודות הספורט השונות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.