בית הדין הגדול סרב לקבל תמונות לא צנועות

פגיעה בצנעת הפרט תיעשה אך ורק במידה הנדרשת

בית הדין הרבני הגדול: הצגת תמונות חושפניות ללא צידוק והיתר – זו עוולה ערכית, מוסרית והלכתית הגובלת גם בעבירה על החוק.

סיפר המעשה: בעלת תשובה ואם לילדים נישאה בשנית, הנישואין לא עלו יפה, בין בני הזוג נתגלעו סכסוכים והם התגרשו. בשלב מסוים פנתה האישה לבית הדין הרבני האזורי ובקשה צווי הגנה מפני הטרדה מאיימת וחדירה לפרטיות במסגרת תיק העוסק בשאלות של משמורת והסדרי ראיה ושהות. בית הדין האזורי דחה את בקשותיה והאישה ערערה על כך לבית הדין הרבני הגדול. בתגובה הבעל ובא כוחו שלחו במסגרת כתב ההגנה לבית הדין תמונות חושפניות ונועזות של האישה מלפני שחזרה בתשובה וכן תמונות בלתי צנועות של בתה שנלקחו מהפייסבוק.

בפסק דין שהתייחס בעיקר לתמונות החושפניות כתב חבר בית הדין הרבני הגדול הדיין הרב יעקב זמיר פסק דין ארוך ומנומק בן עשרות עמודים המבוסס על ההלכה והמשפט האזרחי הפלילי, ובו הוא אוסר את השימוש בתמונות חושפניות.

בין השאר כותב הרב זמיר: “הצגת צילומים חושפניים של נשים לעיני בית הדין היא עוול כפול – ראשית כלפי האישה המצולמת ושנית כלפי הדיינים. אין ספק שהמערערת, שעכשיו היא אישה דתיה וחרדית, אינה מסכימה היום להצגת תמונותיה בלבוש מינימאלי. כל מטרתו של הבעל לשעבר היא לפגוע במערערת ולהשפיל אותה. כמו כן יש בהצגת התמונות חטא כלפי בית הדין. אנשים ערכיים ומוסריים אף אם אינם דתיים אינם מעוניינים בהצגת תמונות כאלה לעיניהם שלא לצורך ושלא באישור. הדיינים אשר לפני היותם נושאים תפקיד שיפוטי, ככל יהודי הם בעצמם מצווים בכל מצוות התורה ובכללם איסור לצפות בתמונות כאלה שלא לצורך. רק בהליך שיפוטי המחייב בדיקת ראיות בדיני גירושין וכתובה הם אנוסים לעתים לראות תמונות שאינן מופת לצניעות, אך לא הותר הדבר שלא לצורך ולכן בעל הדין מכשיל בכך את הדיינים”.

לאחר שחבר בית הדין הגדול הדיין הרב זמיר מבסס את תשובתו במקורות ההלכתיים הוא מוסיף כי “גם לפי החוק האזרחי התנהגות זו היא עבירה פלילית ועלילה אזרחית על פי חוק הגנת הפרטיות ועל פי חוק לשון הרע”. מכאן ואילך מצטט הרב זמיר עשרות פסקי דין של בתי המשפט האזרחיים – המחוזיים והעליון – בעניין זה.

בפסק הדין הסופי של בית הדין הרבני הגדול נקבע בין השאר: “מזכירות בית הדין תמחק מהתיק את התגובה שהגיש המשיב. המשיב יגיש לבית הדין תגובה מתוקנת שממנה יימחקו כל התמונות החושפניות”. כמו כן חויב המשיב שולח התמונות בהוצאות משפט.

מנהל בתי הדין הרבניים הדיין הרב דוד מלכא: “פסק הדין של בית הדין הגדול מעביר מסר לציבור המתדיינים ועורכי הדין להקפיד על שמירת גדרי צנעת הפרט שעל פי ההלכה ושל פי החוק ולהימנע מלהציג בפני בתי הדין תמונות חושפניות וטקסטים מביכים שלא לצורך. בתי הדין הרבניים מקפידים על כך שהצגת חומרים שיש בהם פגיעה בצנעת הפרט תיעשה אך ורק במידה הנדרשת ואך ורק אם חומרים אלו נחוצים כראיות מובהקות מבחינת תוכנן וקבילותן לצורך הדיון ההלכתי והמשפטי”.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. מצא את ההבדלים

    רק לחשוב על ההבדל בין גישתם של דייני ביה”ד, שתפקידם מחייב חשיפה גם ללכלוך אבל עומדים על כך שהדבר יעשה רק כשאכן הוא הכרחי, לגישתו של אותו “רב” שנעצר לאחר שהתברר שנהג לדרוש מנשים במצוקה שפנו אליו לחשוף לעיניו את חלקי גופן המוצנעים (ולא בתמונה).
    “ראו מה בין בני לבן חמי”

    הגינות ויראת שמים |
    הגב