בית הדין המיוחד של גדולי ההוראה בבני ברק מגיש הלכות מיוחדות לתשעה באב נוכח הקורונה

“החייבים בבידוד – הרי הם אסורים ביציאה מביתם לשום צורך שבעולם”

בישיבת חירום מיוחדת שקיים בית הדין המיוחד של גדולי ההוראה שליט”א בבני ברק, לאור הנתונים החמורים של נתוני ההדבקה המהירה וקצב התפשטות הנגיף, הוכרעה שורה ארוכה של פסקי הלכה והוראות ברורות לציבור, במטרה חדה וברורה לעשות הכל כצו התורה ודין השו”ע להציל נפשות רבות מישראל ולהאט את קצב התקדמות המגיפה בעיר ה”י.

בתום דיון ארוך וממושך שהחל בסקירת נתוני ההדבקה ופילוח מקורות ההדבקה, ניתוח רמות הסיכון ונקודות רפואיות רבות הדרושות להכרעה, מפרסם היום בית הדין המיוחד שורה ארוכה של הוראות והכרעות ברורות לציבור, להקפיד על כל הוראות והנחיות הבריאות, כאשר בנוסח ברור וחריף שאיננו משתמע לשתי פנים, מורים חברי בית הדין הוראות ברורות לחייבי בידוד ובחומר העניין “החייבים בבידוד – הרי הם אסורים ביציאה מביתם לשום צורך שבעולם. ואין שום דבר מצווה דוחה איסור תורה. והעובר על זה עוון ברור בידו וקרוב שתפילתו תועבה”.

פרק מיוחד ומפורט כולל פסקי הלכה והוראה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות הפועלים בתקופה זו ומפרטים את התנאים ההכרחיים לשם פתיחת המקום לפי כללי ההלכה והשמירה על פיקוח נפש. בין ההוראות, קוראים הרבנים ליטול אחריות על הנוכחים במקום ולא לאפשר לחייבי בידוד להשתתף בתפילה ובלימוד. “פשוט וברור שאין לצרפו למניין ואין לעלותו לתורה ולכל דבר שבקדושה, עוון גדול בידו, חובה לגעור בו עד כדי הודעה לרשויות למען הצלת אחרים”, נפסק במכתב המיוחד המתפרסם היום.

הוראות מיוחדות על סדרי התפילה בבתי המדרשות ומספר המתפללים מפורטים בהנחיות, לצד הנחיות להפרדת חללים באופן ברור ונחרץ (קפסולות), והוראות זהירות ביתר שאת ועוז: “חובה ברורה להקפיד על עטיית מסכה באופן מלא במשך כל זמן התפילה מכניסתו לבית הכנסת ועד צאתו וכן לשמור מרחק מהעומדים לצידו ולהיות קבוע על מקומו ולא להסתובב בין כל המתפללים. כל המיקל בזה הרי הוא בחשש היזק הרבים, וחובה על גבאי בית המדרש להקפיד על כך וגבאים שאין בידם לכוף הוראה זו – הרי שעל פי דין חובתם לסגור את שערי בית הכנסת ולא לגרום ח”ו סכנה לאחרים”.

קובץ התקנות ההלכתיות, הינו מלאכת מחשבת יסודית פרי דיונים ארוכים ומעמיקים בין גדולי ההוראה שליט”א ובהתייעצות עם חשובי הרופאים הנוטלים חלק בוועדה ההלכתית-רפואית המיוחדת שהוקמה לבקשתו של ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין הפועל ימים כלילות למען שלום העיר ותושביה ולבלימת קצב התחלואה.

בין השאר קובעים הרבנים כללי התנהגות מחייבים גם לזהירות בבית לשם שמירה על בריאות בני הבית והימנעות מסיכון שלומם של תושבים מבוגרים וקבוצות סיכון.

בהתייחסות ראשונה ומפורטת על סוגיות הבדיקות ובעלי תסמינים, מורים חברי בית הדין הוראה ברורה ומפורטת:

“בכל מקרה של חשש יש ללכת ולהיבדק כהוראות הרופאים. אולם מי שמטעם כלשהוא אינו נבדק – חובה ברורה עליו לדעת כי חלה עליו חובת בידוד וזהירות כפולה ומוכפלת כמו שהוא ודאי, ומן הנראה שהרבה ממעגלי ההדבקה הנוראים ואיבוד נפשות יקרות וקדושות מקורם בקלות ראש זו ה’ ישמרנו, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו”
בהוראה למעשה פוסקים גדולי ההוראה שליט”א כי “מי שאינו נבדק חייב בבידוד מלא בחדר נפרד – 13 ימים מלאים מיום תחילת התסמינים, כאשר בתנאי ברור ששלושת הימים האחרונים (מיום העשירי ועד י”ג) יהיו ללא שום חולי וללא חום (ללא הורדת חום ע”י משככי כאבים וללא קשיי נשימה וכדו’) וקודם זמן זה הרי הוא כחולה לכל דבר שיכול ח”ו לסכן אחרים”
בהנחיית חובת הבידוד נכתב במכתבם המיוחד: “חובת בידוד זו הינה בהפרדה ברורה משאר בני הבית ובחדר נפרד. ואם אינו שוהה בחדר נפרד – הרי שכל בני הבית בחשש זה – ואסורים כולם ביציאה מפתח הבית באופן מוחלט עד לזמן הנ”ל”

פרק מיוחד בשורת התקנות, מתייחס להתנהגות בתשעת הימים בכלל ובתשעה באב בפרט. בפסיקה ברורה כהוראות שעה לשנה זו, כותבים גדולי ההוראה שליט”א כי “ברור שחובה להקפיד על שטיפה במים וסבון של הידיים בתדירות גבוהה ללא שום שינוי וכן לרחוץ הפנים במים וסבון”. בנוסף נפסק שעל מנת להמשיך ולשמור על כללי ההיגיינה “יש להתיר בשנה זו כהוראת שעה לסובלים מהזיעה רחיצה מהירה בצונן ומעט סבון להעביר הלכלוך – וניקיון זה חשוב למנוע סכנה ודבר זה מותר מדינא”

גם עיצומו של יום תשעה באב נכלל בשורת ההחלטות ההלכתיות, עם הוראות מפורטות לחולים וחולים שהחלימו כיצד לנהוג בצוק העיתים.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. למה צמים שיש מגיפה?

    מסופר שהחפץ חיים בשעת מגיפה בא לבית כנסת ביום כיפור ואכל כי בשעת מגיפה לא צמים. מה קורה כאן איפה היהודים האמיתים ?

    צוםצום |
    הגב