"בכך חרג השופט פוגלמן מסמכותו ועל כן הוועדה למעשה אינה חוקית"

הנשיא בפועל של בית המשפט העליון, השופט עוזי פוגלמן במרכזה של עתירה שהוגשה לביהמ"ש על־ידי התנועה למשילות

בטקס הצהרת האמונים של השופטים החדשים שמונו באחרונה אמר ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, השופט עוזי פוגלמן, את הדברים הבאים:

 "במעמד מרגש זה, אני מבקש להדגיש בפניכם שלוש תכונות יסוד, שבעיני על כל שופט להקפיד עליהן: מקצועיות; אנושיות; ושמירה בכל עת ובכל אורחותיכם על ערכי היסוד של הרשות השופטת. בראש ובראשונה, על השופט להכיר ולשלוט בחוקים, בתקנות, ובפסיקה", ותוך כדי נשימה הוסיף: "אך כהונה כשופט דורשת גם לדעת ליישם את הדין בצורה נכונה, בהתאם לנסיבות המקרה"… עוד הוסיף פוגלמן ואמר תוך שהוא מצטט את השופט מישאל חשין: "כנדרש מכך חייב הוא שופט לנהוג ביושר, בשיקול דעת, במתינות, בזהירות, בקפדנות".

בתוך כך התפרסמה באותו היום עתירתה של התנועה למשילות ודמוקרטיה שהגישה באמצעות עורכת הדין יסכה בינה, בקשה בהולה לצו ביניים נגד שורה של גורמים ובראשם השופט עוזי פוגלמן. לצידו הנהלת בתי המשפט, היועצת המשפטית לממשלה ושר המשפטים לעצירה מיידית של עבודת "ועדת הבדיקה" שהקים פוגלמן בעניין הדלפת פס"ד בבג"ץ נגד צמצום עילת הסבירות.

בעתירה נכתב כי הנהלת בתי המשפט והיועצת המשפטית לממשלה הודיעו לממשלה על הכוונה להמשיך את עבודת ועדת הבדיקה למרות החשיפה לפיה אנשי השב"כ לשעבר, שמונו על ידי פוגלמן לצוות הבדיקה, היו מעורבים פוליטית עד צוואר ואף עתרו בעצמם נגד חוק צמצום עילת הסבירות ומשכך מצויים בניגוד עניינים קיצוני.

בעתירה נכתב: "מדובר בניגוד עניינים מהחריפים והקיצוניים שידעה מדינת ישראל המרעיד את אמות הסיפים, פוגע אנושות בשלטון החוק, כללי המנהל התקין, עקרונות היסוד של השיטה הדמוקרטית, ואמון הציבור; השומט באופן מוחלט את חוקיות עבודת צוות הבדיקה. ניגוד העניינים מושא עתירה זו, מקבל משמעות כפולה ומכופלת, שכן, עסקינן בעתירה המצויה במחלוקת פוליטית וציבורית עזה, כשלחברי הצוות – עניין אישי, ישיר, כבד משקל וממשי בתוצאותיה הפוליטיות שהביאם עד כדי מעורבות ישירה והגשת עמדה לבג"ץ בסוגיה.

עוד טענה התנועה כי העובדה שאנשי השב"כ לשעבר לא הצהירו על ניגוד העניינים היסודי שלהם, "מעלה חשש לפגם חמור בטוהר המידות של חברי הצוות בשל אי גילוי מעורבותם הספציפית בבג"ץ ביטול עילת הסבירות. פגם יסודי מזהם זה כשלעצמו אובייקטיבית וסובייקטיבית את חברותם בצוות בפרט ואת עבודת צוות הבדיקה כולו עד כה".

את הטענה החריפה ביותר שמרה התנועה לסוף. "הסמכות על סדרי המנהל נתונה על פי סעיף 82 לחוק בתי המשפט לשר המשפטים, וכן קיים לפי חוק ממונה אבטחת מידע בבתי המשפט. בכך שמינה את הצוות בעצמו, חרג השופט פוגלמן מסמכותו ועל כן הוועדה למעשה אינה חוקית". התנועה דורשת לעצור לאלתר את עבודת ועדת הבדיקה ולפזרה. וכן לנקוט הליכים נגד חברי צוות הבדיקה שלא הצהירו על ניגוד העניינים שלהם. בנוסף, לקבוע נהלים ברורים כדי שמקרים כאלה לא ישנו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *