“בעל חסד עצום”: אבי וינברג ז”ל

ר’ אבי וינברג מתנדב ידידים שנישא רק לפני כחצי שנה הוא ההרוג בתאונת הדרכים. בעוד כשבוע היתה אמורה להתקיים חתונת אחותו

מתנדבי מד”א ואיחוד הצלה הוזעקו לכביש 443 ממחסום מכבים לכיוון ירושלים בעקבות דיווח על ת.ד. קטלנית, במקום נמצא בחור חרדי מבני ברק כבן 25 ללא רוח חיים, שמו – ר’ אבי וינברג מתנדב ידידים שנישא רק לפני כחצי שנה. בעוד כשבוע היתה אמורה להתקיים חתונת אחותו אך לדאבון לב כולם אבי כבר לא ישתתף בחתונה.

וינברג תושב בני ברק, נולד בשכונת פאגי בירושלים לאביו רבי אפרים וינברג מחשובי האברכים בחסידות סלאנים.

הוא התפלל בבית הכנסת של בארדיטשוב, עבד למחייתו כמנהל תפעול בארמונות חן בבני ברק והתנדב בארגון ידידים. בחודש אלול נישא לרעייתו שתחי’ בתו של הרב יצחק שמואל כהן מחסידי נדבורנה המתגורר בנתניה.

חבריו מספרים עליו כי “היה בעל חסד גדול שדאג תמיד לחבריו, הקדיש מזמנו ללימוד התורה והאיר פנים לכל אדם”.

מסייע ומחלץ רכבים שנתקעו
עם רעייתו

11 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. למען כבוד השם. ולמען כבוד התורה .ולמען כבוד המשפחה החשובה עד למאוד . ולמען הנשמה חיוב להוריד התמונה.

  למען כבוד השם. ולמען כבוד התורה .ולמען כבוד המשפחה החשובה עד למאוד . ולמען הנשמה חיוב להוריד התמונה.

  למען כבוד השם. ולמען כבוד התורה .ולמען כבוד המשפחה החשובה עד למאוד . ולמען הנשמה חיוב להוריד התמונה. |
  הגב
 2. למען כבוד השם. ולמען כבוד התורה .ולמען כבוד המשפחה החשובה עד למאוד . ולמען הנשמה חיוב להוריד התמונה.

  למען כבוד השם. ולמען כבוד התורה .ולמען כבוד המשפחה החשובה עד למאוד . ולמען הנשמה חיוב להוריד התמונה.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 3. יש דבר אחד שצריך לחזק אותנו, וכל יהודי באשר הוא, יותר מהנשק החזק ביותר, וזה היהודי השומר על יהדותו, והאשה השומרת על צניעותה, חזק חזק חזק חזק, הוא יותר חזק לפעול ישועות מהכל, יש בצניעות הזה הכח להציל את כל עם ישראל!!!! דרש רבי עקיבא בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים" (ילקוט שמעוני, תהלים פ' ס"ח, ס' תשצ"ה) וכן מצאנו שאמרו חז"ל: "גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים שנא' נשים שאננות קומנה שמענה קולי בנות בוטחות האזנה אמרתי וכן מובא מדרש זוטא (רות פרשה ד) אין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור. יה"ר שנזכה בקרוב להתגשמות חזונו של הנביא: כי כה אמר ד' כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת כן אנכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנכי דבר עליהם" (ירמיה ל"ב, מ"ב

  יש דבר אחד שצריך לחזק אותנו, וכל יהודי באשר הוא, יותר מהנשק החזק ביותר, וזה היהודי השומר על יהדותו, והאשה השומרת על צניעותה, חזק חזק חזק חזק, הוא יותר חזק לפעול ישועות מהכל, יש בצניעות הזה הכח להציל את כל עם ישראל!!!!

  דרש רבי עקיבא בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים” (ילקוט שמעוני, תהלים פ’ ס”ח, ס’ תשצ”ה) וכן מצאנו שאמרו חז”ל: “גדולה הבטחה שהבטיחן הקב”ה לנשים יותר מן האנשים שנא’ נשים שאננות קומנה שמענה קולי בנות בוטחות האזנה אמרתי

  וכן מובא מדרש זוטא (רות פרשה ד) אין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור.

  יה”ר שנזכה בקרוב להתגשמות חזונו של הנביא: כי כה אמר ד’ כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת כן אנכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנכי דבר עליהם” (ירמיה ל”ב, מ”ב

  וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם |
  הגב
 4. וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם

  וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם

  וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם |
  הגב
 5. בנות ישראל קדושות עלינו להתחזק ולהיות בעוז ותעצומות נפש בכדי לקיים והדר בלבושנו ואז יקוים בנו הפסוק ותשחק ליום אחרון.....


  ..
  .

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 6. הצניעות בוכה

  מכתב העדה החרדית ירושלים עיה”ק כ”ב סיון תשס”א

  ישמח לבנו ותגל נפשינו על הבשורה הטובה אשר שמענו שנשים צדקניות נתעוררו וקיבלו על עצמן לחזור למנהג הקדוש שמקדמת דנא בהרבה מדינות שלא לצאת לרחוב בלי “שאל” רדיד מעל הבגדים וכמובא ברמב”ם ז”ל בפ’ י”ג ובפ’ כ”ד מהלכות אישות ובשו”ע אבה”עז סי’ ע”ג סעיף א’ ובסימן קט”ו סעיף ד’, להרבות קדושה וצניעות בישראל ולהגביר צד הקדושה על צד הטומאה שכנגד, השורר בחוצות באופן נורא ומבהיל וזעקתה מגיעה עד לשמים השם ירחם.

  ובטוחנו שעי”ז יתבטלו גזירות קשות ואכזריות מכלל ישראל בפרט בעת הזאת אשר כל הישוב בארץ הקודש נתון בסכנה ה”י וצריכים אנו לזה מאוד ויושפע עי”ז רפואות וישועות והרבה השפעות טובות ממרום ויתקרב עי”ז גאולתנו ופדיון נפשנו כמו שאמרו חז”ל (סוטה י”א) “בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותנו ממצרים” ובזכותן עתידין להיגאל, כדאיתא בילקוט רות (אות תרו). “ואין הדורות נגאלין אלא בשכר נשים צדקניות שיש בדור ובאנו בשורות אלה לחזק ולעודד נשים צדקניות אלו שעליהן נאמר ובזכותן עתידין להגאל.

  הכו”ח למען המצווה הגדולה ומצפים לישועת ד’ במהרה. סיון התשס”א.

  נאם ישראל יעקב פישר ראב”ד,
  נאם משה הלברשטאם,
  נאם מאיר בראנסדארפער,
  נאם אברהם יצחק אולמן,
  נאם בנימין ראבינאוויטץ,

  ובתמוז תשס”ד הצטרף מרן הגאב”ד רבי יצחק טוביה וויס שליט”א

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 7. להוריד התמונה של אשה היפה!!!!!

  מיד

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 8. מובא מדרש זוטא (רות פרשה ד) אין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור

  כל יהודי באשר הוא, יותר מהנשק החזק ביותר, וזה היהודי השומר על יהדותו, והאשה השומרת על צניעותה, חזק חזק חזק חזק, הוא יותר חזק לפעול ישועות מהכל, יש בצניעות אמיתי הסגולה והכח להציל את כל עם ישראל!!!!

  דרש רבי עקיבא בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים” (ילקוט שמעוני, תהלים פ’ ס”ח, ס’ תשצ”ה) וכן מצאנו שאמרו חז”ל: “גדולה הבטחה שהבטיחן הקב”ה לנשים יותר מן האנשים שנא’ נשים שאננות קומנה שמענה קולי בנות בוטחות האזנה אמרתי.

  וכן מובא מדרש זוטא (רות פרשה ד) אין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור. אנחנו בדור האחרון שלפני הגאולה- דור בו תנאים לא רצו להיות. ועכשיו המלחמה האחרונה היא המלחמה על קדושת ישראל. היצר הרע משתולל עכשיו, בהבינו שעוד רגע קרב סופו, והוא יודע “אלוקים של ישראל שונא זימה הוא” אז הוא מנסה להגיע לכל סוגי הציבור בישראל וגם לצערנו אצל החרדים..

  על כן בנות ישראל קדושות עלינו להתחזק ולהיות בעוז ותעצומות נפש בכדי לקיים והדר בלבושנו ואז יקוים בנו הפסוק ותשחק ליום אחרון. כי בזכות נשים צדקניות יבוא הגואל! וגם לנשים חרדיות יש מה לשפר, החצאית הקצרה כדאי שתחזור להיות ארוכה, הפאה המתנופפת כדאי שתהיה מתפחת. בואו נתחזק ונביא יחד את הגואל!!

  יה”ר שנזכה בקרוב להתגשמות חזונו של הנביא: כי כה אמר ד’ כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת כן אנכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנכי דבר עליהם” (ירמיה ל”ב, מ”ב)

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 9. יה"ר שנזכה בקרוב להתגשמות חזונו של הנביא: כי כה אמר ד' כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת כן אנכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנכי דבר עליהם

  יש דבר אחד שצריך לחזק אותנו, וכל יהודי באשר הוא, יותר מהנשק החזק ביותר, וזה הוא – היהודי השומר על יהדותו, והאשה השומרת על צניעותה, חזק חזק חזק חזק, הוא יותר מהכל, יש בצניעות הזה הכח להציל את כל עם ישראל!!!!

  דרש רבי עקיבא בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים” (ילקוט שמעוני, תהלים פ’ ס”ח, ס’ תשצ”ה) וכן מצאנו שאמרו חז”ל: “גדולה הבטחה שהבטיחן הקב”ה לנשים יותר מן האנשים שנא’ נשים שאננות קומנה שמענה קולי בנות בוטחות האזנה אמרתי.

  וכן מובא מדרש זוטא (רות פרשה ד) אין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור.

  יה”ר שנזכה בקרוב להתגשמות חזונו של הנביא: כי כה אמר ד’ כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת כן אנכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנכי דבר עליהם” (ירמיה ל”ב, מ”ב)

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 10. לזכותו נא ונא להוריד התמונה של אשתו האלמנה

  .

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב