בעקבות האירוויזיון: גדולי ישראל קבעו – תפילה וזעקה בליל שישי

בעקבות חילולי השבת הנערכים בצל אירועי האירוויזיון המתקיים בימים אלו בארץ, קראו מרנן ורבנן גדולי ישראל, בהם הגר”ח קניבסקי והגר”ג אדלשטיין, לשאת תפילה מיוחדת בליל שישי הקרוב בחצות

אמש החלו להתקיים בארץ אירועי המוזיקה סביב האירווזיון, תחרות השירה המתקיימת השנה בארץ, וגדולי ישראל נזעקו לנוכח חילולי השבת הצפויים בשבתות הקרובות ובמיוחד בשבוע ה”גמר”, זאת בהשתתפות מאות ואלפי איש שייאלצו לעבוד בשבת.

במכתב מיוחד המתפרסם הבוקר, קוראים גדולי ישראל להתכנס בבתי הכנסיות בשעת חצות הליל בליל שישי הקרוב ולשאת תפילה ולבקש רחמים למען ייפסקו חילולי השבת.

על המכתב חתמו גדולי ישראל מרן הגר”ח קניבסקי, מרן הגרי”ג אדלשטיין והגר”ח פינשטיין שליט”א.

תחת הכותרת ‘זעקת השבת’ כתבו גדולי ישראל: “הנה קמו מרשיעי ברית לחלל את שבת קדשינו ותפארתנו בפרהסיא גדולה ביד רמה ה”י, גם כופין על שומרי שבת רבים לעבוד ביום השבת ואין אתנו כח לעמוד כנגדם ולהפר עצתם, והדבר הוא סכנה לכל הישוב כאן בארה”ק, כדאיתא בשבת קי”ט ב’ מקראי דירמי’ י”ז, ומה בידינו לעשות”.

“אולם כוחנו בפה אומנות אבותינו, ועלינו לזעוק ולהריע ולהתחנן לפני הקב”ה להגן עלינו מפני כבוד השבת המחוללת, ושלא יפגע ח”ו זעקת השבת לא בשומרי השבת בפרט, שהם רוב מנין ובנין יושבי ארה”ק, וגם לא תבא רעה ח”ו, על כל הישוב בכלל, ועלינו לגלות דעתנו כי אין ידינו במעל הזה, ואנו מתנגדים לזה בכל דעתנו, ואנו חפצים בשבת, ומתענגים על מתנת השבת.

“ולזאת נתכנס כולנו ברחבי ארה”ק בליל שישי פ’ בהר הבעל”ט בחצות הלילה בשעת תגבורת הרחמים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לתפילה ואמירת סליחות ולבקשת רחמים ועל גבאי בתי הכנסת לפתוח שערי בתהכ”נ, והמון ישראל קדושים יתאספו להתחנן בסדר התפלה: תהלים, פר’ י”ג כ’ קכ”ג ק”ל קמ”ב, סליחות אזכרה אלוקים ואהמיה, קל מלך, תשר”ת ג”פ, ה’ ה’, קבלת עומ”ש, שמע ישראל פ”א, בשכמל”ו ג”פ, ה’ הוא האלוקים ז”פ, מזמור שיר ליום השבת.

“ובזכות תפלותינו אשר יתקבלו בשערי שמים נזכה לברכות השבת כי היא מקור הברכה לחיים וברכה וכל טוב וה’ יערה רוח טהרה ממרום להשיב לב בנים על אבות, ואנו את שלנו נעשה וה’ הטוב ישקיף ממעון קדשו ויברך את עמו ישראל ואת הארץ אשר נתן לנו, וכי אשמרה שבת קל ישמרנו”.

ראשון חתם מרן הגר”ח: “וע”ז באעה”ח בכאב לכבוד התורה ולכבוד השבת. חיים קנייבסקי”.

לאחריו הוסיף מרן ראש הישיבה הגרי”ג אדלשטיין מספר שורות לפני חתימתו: “ראוי שכל א’ וא’ יתחזק בעניני שמירת שב”ק, ודאי שזה ישפיע על כל הציבור שישמרו שב”ק כראוי. ידוע לי מהחזו”א זללה”ה שאמר שכאשר בני תורה מתחזקים בשמירת שב”ק זה משפיע על כל הציבור שישמרו שב”ק כראוי י. גרשון אדלשטיין”.

גם הגר”ח פינשטיין חתם על הקריאה.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. מזכיר לי פעם שהלכתי להתרים עשיר לת"ת והוא אמר לי עצה להתפלל על זה...

  אתם לפני כניסה לקואליציה!!
  אתם לא צרכים אף אחד חוץ מעצמכם!!!
  אני הולך היום להתפלל שהי”ת יעיף את כל החכי”ם האלה ויתן לנו יועצים טובים. אכי”ר

  שוקי גורביץ |
  הגב