בעשור החולף ירד שיעור החוב הציבורי מהתוצר בכ-11%

החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, פרסם היום אומדן ראשון לשיעור החוב הציבורי והממשלתי מהתוצר לשנת 2018. בהתאם לאומדן, שיעור החוב הציבורי מהתוצר, הכולל חובות של רשויות מקומיות, צפוי לעלות ולעמוד על 61.2%. שיעור החוב הממשלתי מהתוצר צפוי לעלות לרמה של 59.7%, עדיין מתחת ליעד של 60% על פי אמנת מאסטריכט, שנקבע במקור לשנת 2020 ולמעשה השגתו הוקדמה במספר שנים. יחס החוב מהתוצר הינו אינדיקטור מרכזי באיתנות הפיננסית של מדינת ישראל ובקביעת דירוג האשראי שלה. האומדן הסופי ליחס החוב לתוצר יפורסם בדו”ח השנתי של יחידת החוב באגף החשב הכללי.
הגורמים המרכזיים לגידול ביחס החוב לתוצר הינם גיוס חוב נטו חיובי וגורמי שוק, ובראשם פיחות משמעותי של השקל אל מול הדולר והאירו במהלך שנת 2018 (משפיע על חלק החוב הנקוב במט”ח) וכן שיעור האינפלציה שעלה בהשוואה לשנים קודמות (ומשפיע על חלק החוב הצמוד למדד). גורם נוסף שהשפיע השנה על יחס החוב לתוצר הינו הגידול הנמוך במדד מחירי התוצר ביחס לגידול במדד המחירים לצרכן.

שר האוצר, משה כחלון: “המשק הישראלי חזק מאוד, אנו ממשיכים לעמוד ביעד שהצבנו לשנת 2020 על פי האמנות הבינלאומיות. הדירוג הגבוה ממנו נהנית המדינה הינו תוצאה של משמעת פיסקלית”.

החשב הכללי, רוני חזקיהו: “השנה, גורמי השוק ובעיקרם שיעור האינפלציה והשער הנמוך של השקל אל מול שער הדולר והאירו נכון לסוף 2018, תרמו לגידול ביחס החוב לתוצר הממשלתי לאחר ירידה משמעותית בשנת 2017. עם זאת, אנו עדין מצויים בסביבת יחס חוב-תוצר נמוכה בהשוואה היסטורית ובהשוואה למדינות ה-OECD וחשוב להמשיך במגמת ההפחתה וביעדי מאסטריכט”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.