בצל ‘קורונה’: האם מדליקים נרות חנוכה במנייני החצרות?

5 דקות למעשה, הלכה והנהגה יומית אקטואלית עם הרב יעקב סיני שליט”א, והפעם: הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת ובמנייני החצרות. והאם מדליקים נרות במסיבות חנוכה? • האזינו

http://88.99.70.247:9102/AOD/07.12.20%20%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99%20-%20%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94.mp3?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=kolbaramfr34frrea1%2F20201207%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201207T150643Z&X-Amz-Expires=432000&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7337025fb6d43d9c3898f9f285ddef70a05eb4356e5c2007a1e18ef391c35a98

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.