בקרוב בישראל? שימוש בכלבים לבדיקות קורונה ייבחן ע”י צה”ל

חיל הרפואה בצה”ל אישר הצעת מחקר, שמטרתה לבחון את האפשרות לשילובם של כלבי יחידת הכלבנות “עוקץ” במערך גילוי ואיתור החולים.

תוצאות המחקרים מציגים לכאורה כושר זיהוי גבוה של הכלבים לזהות את החולים בהסתמך על יכולתם לזהות את תגובת הגוף לנוכחות הנגיף (ולא את הנגיף עצמו).

לצד התוצאות המעודדות קיימות מגבלות במחקרים שבוצעו, בהם: שימוש במספר קטן של כלבים; קושי לאמוד את רגישות הזיהוי; העדר יכולת הבחנה בין נגיפי קורונה עונתיים אחרים. מדובר בפרסומים ראשוניים ובמדגמים קטנים, ויש להמתין לפרסום תוצאות מחקרים נוספים.

חיל הרפואה בצה”ל אישר הצעת מחקר, שמטרתה לבחון את האפשרות לשילובם של כלבי יחידת הכלבנות “עוקץ” במערך גילוי ואיתור החולים.

אם אכן יוכח כושר הזיהוי של הכלבים כמדויק – צפוי פוטנציאל רב לשימוש בהם לסריקת אתרים הומי אדם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.