בקשת אשר לפיצוי לנפגעי מירון נדחתה

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק סיוע לנפגעי האסון הלאומי בהר מירון, התשפ”א-2021 של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת. 59 חברי כנסת התנגדו להצעה לעומת 55 שתמכו.

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק סיוע לנפגעי האסון הלאומי בהר מירון, התשפ”א-2021 של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת. 59 חברי כנסת התנגדו להצעה לעומת 55 שתמכו.

במקום זאת הוצע לקבוע מתווה סיוע לנפגעי האסון הלאומי בהר מירון, אשר יבוצע לפי תכנית שיכין שר האוצר באמצעות הקמת ועדה אשר תגבש אמות מידה והמלצות לאופן מתן הסיוע, בין היתר לפי מידת הפגיעה, מספר הנפגעים במשפחה הנפגעת ומקורות הכנסתה, לרבות זכאות לקבלת תשלומים בשל האסון.

כן מוצע שהוועדה תהיה בת 11 חברים וחבריה יהיו שופט בדימוס, נציג שר המשפטים, נציג שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, נציג המוסד לביטוח לאומי, נציג שר האוצר, נציג שר הבריאות, נציג השר לביטחון פנים, נציג השר לשירותי דת, נציג ראש הממשלה ושני נציגי ציבור. כמו כן, מוצע שהוועדה תגיש את המלצותיה לשר האוצר תוך 45 ימים מיום תחילתו של החוק, ושר האוצר יגיש את תכנית הסיוע לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך 45 ימים ממועד קבלת המלצות הוועדה.

בדברי ההסבר נכתב: “ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ארעה טרגדיה גדולה בהר מירון, שבה מצאו עשרות את מותם ומעל מאה איש נפצעו. האסון הגדול נקבע כאסון לאומי ויום ראשון שלאחריו הוכרז על ידי הממשלה כיום אבל לאומי.

המקרה הטרגי של האסון אינו מכוסה על ידי גורם ביטוחי או על ידי המדינה, כנהוג במקרים של פיגועי טרור או נזקי מלחמה, לפיכך מוצע בהצעת חוק זו לקבוע כי המדינה תסייע למשפחתו של נפטר או למי שנפגע באסון הלאומי או בעקבותיו.”

השר במשרד האוצר חמד עמאר השיב להצעה: “ועדת השרים החליטה לדחות את הדיון בהצעה בחודש ובהיעדר עמדה מגובשת עמדת הממשלה להתנגד. הנוסח הנוכחי של החוק אינו תוחם את האוכלוסייה הנפגעת ולכן צפוי להביא לחשיפה תקציבית גבוהה. לכן נדרשת עבודת עומק על מנת לאפיין ולתחום את האוכלוסייה שנפגעה. בכדי לגבש מענה מותאם תוך בחינת ההשלכות התקציביות, מוצע כי משרד האוצר יבצע עבודת מטה ויגבש מתווה ייעודי.”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.