בשורה טובה- מאגר נתוני האשראי מתקופת משבר הקורונה יימחק

“לטובת אותם מאות אלפי אנשים שנענקים תחת הנטל בתקופה קשה זו”

לאור הנתונים הכלכליים הקשים של חלק נכבד מתושבי המדינה יזם סגן השר מקלב הצעת חוק לפיה נתוני האשראי מתקופת הקורונה יימחקו ולא ילקחו בחשבון כחלק מדירוג האשראי של האזרחים.

דירוג אשראי הינו שיטת ניקוד המשקפת הערכה לגבי יכולתו של לקוח להחזיר את התחייבויותיו במועד. הדירוג מבוסס על מודל סטטיסטי שמפותח על ידי לשכות האשראי, שמעריך מהי ההסתברות שלקוח עם מאפיינים מסוימים יפרע את התחייבויותיו. לשכות האשראי נדרשות לפרסם מידע על מודלי הדירוג שלהן.

מודל דירוג האשראי של לשכות האשראי מבוססים על מידע הנאסף במערכת נתוני האשראי. לאחר הזנת נתוני הלקוח הפרטניים אל נוסחת המודל, מתקבלת הערכה לגבי ההסתברות לכך שהלקוח יפרע את התחייבויותיו באופן סדיר. הערכה סטטיסטית זו “מתורגמת” ל”דירוג אשראי” אשר מבוטא בדרך כלל ניקוד קרי מספר מתוך סקלה של מספרים. מספר גבוה יותר מעיד על סבירות גבוהה יותר לכך שהלקוח יפרע אשראי במועד ולהפך כאשר המספר נמוך יותר.

הבוקר, פה אחד ברוב של 47 חברי כנסת, מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק.

יו”ר ועדת הכספים ח”כ משה גפני:

“החוק אותו יזם ידידי סגן שר התחבורה אורי מקלב הוא חוק חברתי מהמעלה הראשונה, עם מינויו לתפקיד סגה”ש לקחתי על עצמי לקדם את החוק החברתי הזה לטובת אותם מאות אלפי אנשים שנענקים תחת הנטל בתקופה קשה זו”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.