בתקציב לשנת 2019 תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד ₪

להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – מאי 2019, שנערך על ידי חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי.
גירעון הממשלה
• תכנון יעד הגירעון הממשלתי – בתקציב לשנת 2019 תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד ₪ שהם 2.9% מהתמ”ג.
• תוצאות מאי 2019 – בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש מאי נמדד גירעון בסך של 1.0 מיליארד ₪. עקב חג הפסח רשות המסים אפשרה דחייה בתשלומי מע”מ לתחילת מאי. ההערכה היא כי נדחו תשלומי מסים בסדר גודל של 1.3 מיליארד ₪ מאפריל למאי. אילולא דחייה זו, היה הגירעון בחודש מאי עומד על 2.3 מיליארד ₪. בחודש מאי 2018 נמדד גירעון תקציבי בסך של 0.8מיליארד ₪.
• הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2019 – בחודשים ינואר – מאי נמדד גירעון בסך 15.1 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 2.3 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
• הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (יוני 2018 – מאי 2019) עומד על 3.8% מהתמ”ג.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.