בתקציב לשנת 2019 תוכננו הכנסות שנתיות בסך 356.7 מיליארד ₪

– בתקציב לשנת 2019 תוכננו הכנסות שנתיות בסך 356.7 מיליארד ₪ לפי הפירוט הבא: הכנסות ממסים בסך 323.1 מיליארד ₪, והכנסות אחרות בסך 33.6 מיליארד ₪.
• הכנסות מאי 2019 – סך הכנסות הממשלה הסתכמו בחודש מאי ב-29.7 מיליארד ₪.
• סך ההכנסות מתחילת שנת 2019 – סך הכנסות הממשלה בחודשים ינואר – מאי הסתכמו ב-147.1 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 2.1% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.
• סך גביית המסים בחודש מאי הסתכמה ב-28.8 מיליארד ₪. כאמור לעיל, ההערכה היא כי נדחו תשלומי מסים עקיפים בסדר גודל של 1.3 מיליארד שקלים מאפריל למאי.
– הכנסות ממסים ישירים בסך 14.9 מיליארד ₪.
– הכנסות ממסים עקיפים (כולל המסים שנדחו) בסך 13.4 מיליארד ₪.
– הכנסות מאגרות בסך 0.6 מיליארד ₪.
• ההכנסות האחרות בחודש מאי הסתכמו ב-0.9 מיליארד ₪.
• סך גביית המסים מתחילת שנת 2019 הסתכמה ב-135.1 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 3.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
– הכנסות ממסים ישירים בסך 71.9 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 3.1% לעומת ינואר – מאי אשתקד.
– הכנסות ממסים עקיפים בסך 60.3 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 3.1% לעומת ינואר – מאי אשתקד.
– הכנסות מאגרות בסך 3.0 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 0.2% לעומת ינואר – מאי אשתקד.
• ההכנסות האחרות מתחילת שנת 2019 הסתכמו ב-12.0 מיליארד ₪, קיטון נומינלי של 7.4% לעומת ינואר – מאי אשתקד.
הפקדות המוסד לביטוח לאומי הסתכמו בחודשים ינואר – מאי בסך של 10.2 מיליארד ₪ לעומת פירעון קרן וריבית דומה בסך 10.2 מיליארד ₪ כאמור לעיל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.