גידול של 3% בהכנסות הבורסה ברבעון השני של 2019 לעומת התקופה המקבילה אשתקד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת”א: ברסה) דיווחה (26.8.19) על התוצאות הכספיות לרבעון השני של שנת 2019. זהו הרבעון הראשון בו מדווחת הבורסה כחברה ציבורית, לאחר הנפקת מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בסוף יולי 2019. עם זאת, גם טרם ההנפקה נהגה הבורסה לפרסם בשקיפות את תוצאותיה הכספיות.

נציין כי בהשוואה לתוצאות הרבעון/מחצית המקבילים קוזזו שני מרכיבים חד פעמיים על מנת לקבל תוצאות מתואמות ברות השוואה:

· רבעון שני 2019 – נטרול השפעת הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות בסך של כ- 3 מיליון שקלים.

· רבעון שני 2018 – נטרול הכנסות בגין ההפרשה לירידת ערך שנרשמה בעבר בגין בניין הבורסה בסך 85 מיליון שקלים ברוטו או 65.5 מיליון שקלים נטו ממס.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.