גלריה: הכנסת ספר תורה ל’דעת אליהו’

בשבוע שעבר נערכה הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת דעת אליהו בראשות הגאון רבי נפתלי עלזעס שבשכונת רמות 06 בירושלים בכתיבת אותיות בבית ראש הישיבה הגאון ר’ נפתלי עלזאס שליט”א.גלריה

בשבוע שעבר נערכה הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת דעת אליהו בראשות הגאון רבי נפתלי עלזעס שבשכונת רמות 06 בירושלים בכתיבת אותיות בבית ראש הישיבה הגאון ר’ נפתלי עלזאס שליט”א.

השתתפו:

הגאון ר’ זבולון שוב שליט”א רבה של שכונת רמות וראש ישיבת דברי אמת, הגאון ר’ אליעזר דינר שליט”א רב קהילת עדת ישראל בארץ ישראל, הגאון ר’ אוריאל אייזנטל שליט”א וחתנו של מרן הגר”ע יוסף הגאון ר’ מרדכי טולדאנו שליט”א המתגורר בסמיכות לישיבה

משם יצאו בתהלוכה וריקודים להיכל הישיבה בהשתתפות הרבנים שליט”א וכן הגאון ר’ צבי וייספיש שליט”א ראש ישיבות הר”ן ראשי הישיבה ורבניה ותלמידיה ובוגריה ואברכי הכולל אשר נמשכו שעה ארוכה בהיכל הישיבה עד להכנסת ספרי התורה

לאחר מכן נערכה סעודת המצוה תוך פאר והדר כיאה לכבודה של תורה שנערכה באולמי בית ישראל ברוב פאר והדר בלוי תזמורת ובהפקה מיוחדת לתלמידי ובוגרי וידידי הישיבה לדורתיה, במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור כאשר בין השאר השתתפו אף הגאון רבי אשר הכהן דויטש מראשי ישיבת פוניבז’ הגאון ר’ עזריאל אויערבאך שליט”א רבה של בית וגן, המשגיח הגאון ר’ יצחק ירוחם ברודיאנסקי שליט”א, משגיח ישיבת קול תורה, הגאון ר’ בן ציון ברודיאנסקי שליט”א מראשי ישיבת קול תורה. המשגיח הגאון ר’ משה דוד לפקוביץ’ שליט”א משגיח בישיבת באר יעקב, הגאון ר’ אהרון דוד דונר שליט”א – ראב”ד לונדון שהגיע לארץ במיוחד להשתתף בשמחה הגאון ר’ נחום אייזנשטיין שליט”א רב שכונת מעלות דפנה הגאון ר’ אריה לייב אויערבאך שליט”א ר”מ בישיבת מיר ברכפלד הגאון ר’ שבתאי וייס מראשי ישיבת ברית יעקב הגאון ר’ יהושע עלזאס שליט”א משגיח בישיבת חדרה בקריית ספר הגאון ר’ אליעזר טוקר שליט”א ראש ישיבת אהל תורה

באירוע חולק הספר “דעת אליהו” היו”ל לכבוד האירוע – ובו שיעורים מערכות חידושי תורה ומראי מקומות על מסכת בבא קמא הנלמדת בישיבה בשנה האחרונה אשר נאמרו ונכתבו בבי מדרשא לאורך זמן אלול והחורף בעמל רב ע”י רבני הישיבה ותלמידיה ובפתחו ”גנוזות” מתורת גאון ישראל ר’ ישאל אליהו ויינטרוב זצוק”ל וומרן הגר”ש אויערבך זי”ע כפי שנמסרו ע”י תלמידיהם ראשי הישיבה שליט”א

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.