גרודנא רקדה לכבודה של התורה: בהשתתפות הגר”ש אוירבאך – וידאו וגלריה

בהשתתפות אלפים ברוב פאר והדר לכבודה של תורה   תלמידי הישיבה הקדושה בוגריה ידידיה ובני משפחתם ותושבי העיר בראשות מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב צבי קרלנשטין שליט”א ומרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אויערבך שליט”א.

עם סיום כתיבת האותיות החלה התהלוכה בהשתתפות אלפים רבים מתלמדי הישיבה הקדושה אברכיה  ובוגריה ילדי המוסדות בראשות רבם הנערץ ראש הישיבה הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין שליט”א ובהשתתפות רבני הישיבה שליט”א אדמורי ורבני העיר  שבמשך שעה ארוכה מרקדים ומפזזים לכבודה של תורה ברחובה של עיר, ורבים בכל המרפסות שבאו לראות כבודה של תורה כפי שלא ראתה אשדוד מעולם.   התהלוכה שנמשכה במשך כשעתיים כשהיא עוברת ברחובות רבים ובצירים מרכזים ברובעים ז’ ו’ וג’ כאשר המשטרה ועשרות מאבטחים מפלסים דרך להמונים ושומרת על כבוד התורה בסדר מופתי.

האירוע ריגש רבים שאינם נימנים על שומרי מצוות התהלוכה שבכו מהתרגשות למראה המחזה הנהדר של כבוד התורה שאופיינה גם בגדרי הצניעות כשמאחור משתרכים מאות רבות של נשים ילדיהם וטפם שיצאו מבתיהם ליטול חלק בשמחתה של תורה.

עם הגיעה התהלוכה לעבר קרית פוניבז’ התקיימו ריקודים סוערים של מאות בני הישיבה אשר הוגים בתורה יומם וליל ובהבעת כבודה של תורה מעומק הלב כאשר מרקדים בעוז עם רבני הישיבה שליט”א והעומד בראשה הגרד”צ קרלנשטיין שליט”א כאשר אנשים ניצבו במקומות גבוהים בכדי לראות את מעמד האלפים שישאר חקוק בליבם לעולם.

לפני הכנסת ספר תורה להיכל התכבד המשגיח הגה”צ רבי חיים יהודה ברינגר שליט”א באמירת “לדוד מזמור”,  כאשר לאחר הכנסת הספר תורה התקיימה תפילת מעריב ברוב עם .

בשלב זה פנה הקהל לעבר סעודת המצווה שהתקיימה בביהמ”ד אמרי חיים ברובע ז’ בראשות רבני הישיבה שליט”א כאשר מאות מסבים לסעודה לגומרה של תורה.

במקום הוכנו לכל משתתף ספרים עבי כרס שיו”ל לרגל המעמד  הספר שער התורה ובו חבורות מבני הקיבוץ שע”י הישיבה.

בספר הובאו גם חידו”ת שרואים אור לראשונה על מסכת בבא מציעא מרבותינו גדולי הדורות זיע”א ויבדחלט”א אשר הישיבה זכתה שיאצילו מאורם והודם על תלמידיה הרבים במשך עשרות בשנים מרנן ראשי הישיבה בעל האבי עזרי זיע”א ורבי שמואל רוזובסקי זיע”א אשר מסרו שיעורים תמידים כסדרם בהיכל הישיבה וכן נשיא הישיבה ומייסדה גאון ישראל מרן הרב זיע”א. ויבדלחט”א ראש הישיבה הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין, ורבני הישיבה שליט”א.

בפתח הספר מובא מכתבו של ראש הישיבה הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין שכותב בדברים נלהבים לבני הישיבה שעמלו בכתיבת החבורות “נהניתי עד מאד לראות ריבוי גדול של דברי תורה שנתחדשו ע”י בני הישיבה שיחי’ ובהם דברים עמוקים והמעיין מתענג בדברים הנ”ל.

תיתי להם שחידשו קונטרס מצוין כזה ויעזור להם השי”ת שיזכו להוסיף כהנה וכהנה קונטרסים להגדיל תורה ולהאדירה”.

בהמשך מציין ראש הישיבה שליט”א “הרבה צעירים עלו ונתעלו עד מאד מעמלם בכתיבת חידושי תורה, ובעינינו ראינו פריחתם ע”י כתיבת חידושי תורה.”

את הדברים מסיים הגאון שליט”א “זכותם של אלו שיזמו דבר גדול זה רב מאד וגרמו לזיכוי הרבים נפלא ומיוחד.”

 

כמו”כ חולק במעמד הספר הנפלא “שתהיו עמלים בתורה” מהרה”ג ר’ יגאל שלמה נחמני שליט”א ממשפחת תורמי הספר תורה, ובו כשלוש מאות חמישים דפים המכיל בתוכו קובץ ליקוט מופלא של מאמרי חז”ל בחובת העמל היגיעה והכרחיותה לצמיחת כל יהודי ברוחניות, ומאמרים ושיחות מגדולי ראשי הישיבות והמשגיחים זיע”א ויבדלחט”א וכן עובדות והנהגות שלוקטו בעניין. הספרים חולקו לכל המשתתפים במהלך הסעודה, בפתח ספר זה מציין ראש השיבה הגרד”צ במכתב מיוחד “שמחתי מאד לראות את ספרו של הרב הגאון ברוך הכשרון המיוחד מאד נעלה מוהר”ר יגאל נחמני שליט”א לחיזוק עמל התורה מהראשונים והאחרונים ומרבותינו זיע”א, שבודאי יביא תועלת מרובה ועצומה ללומדים והמעיינים בה לעמלות בתורה שהוא עיקר העיקרים לזכות לנצח”.

בהמשך מכתבו מזכיר ראש הישיבה כי “עשה כל זאת לעילוי נשמתו הטהורה של אביו הזקן הכשר ר’ גבריאל זצ”ל שעמל בתורה בלי הפסק וכל חיותו היה בתורה, וזכה ועלתה לו לראות בנים ובני בנים מצוינים בתורה”. 

את המשא המרכזי נשא מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט”א

“לא איש דברים אנוכי הייתי כעת אצל הראש ישיבה שליט”א שד’ יתן לו בריאות איתנה והזכיר את דברי השלה הקד’ שבימי החנוכה תורה שבעל פה וגםדברי החתם סופר שחנוכה זמן מסוגל מאד ביסודות התורה כמו זמן משה רבינו וחנוכה זהו זמן מיוחד מאד .

והוסיף לי ראש הישיבה שליט”א בהתרגשות גדולה שיש פה שמחת תורה ממש ומברך אני בכל לב את הבחורים היקרים שיחיו שיצליחו הרבה באהבת התורה ובשקידת התורה ובהבנת עומק התורה אליבא דשמעתתא כהלכתא בסברא ובגמרא וכולם יצליחו עד בלי די ויתרבה רוממות התורה ויגן עלינו מכל המקטרגים והמפריעים ונזכה במהרה לקבל פני מלכתו במהרה בימנו אמן ואמן וברוכים תהיו עד בלי די”.  

יצויין כי לפני בואו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך פנה לעבר מעונו של ראש הישיבה  הגרד”צ קרלנשטין בקרית פוניבז’ באשדוד. במהלך השיחה  דיברו מעניני ימי החנוכה ובהמשך עמדו גדולי ישראל על דברים רבים העומדים על הפרק בציבור החרדי .

המעמד הסתיים לאחר חצות הלילה כשהוא מותיר רושם עז כאשר השתתפותם של גדולי הדור שליט”א גרמו לחיזוק רב בקרב צורבא דרבנן.

 מרן ראש הישיבה הגר''ש אויערבך שליט''א (6) מרן ראש הישיבה הגר''ש איוערבאך בכתיבת אות בספר התורה בתהלוכה (1) בתהלוכה (34) בתהלוכה (5) מרן ראש הישיבה הגר''ש אויערבך שליט''א (6) מרן הגר''ש אוירבך שליט''א בביקור בבית מרן הגרד''צ קרלינשטיין שליט''א (2)

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. היה מאוד מרגש, וקידוש השם גדול. מי שמכיר את אשדוד – לעבור כך בהדרת קודש ברובעים ו’ וג’ – זה עצום…

    משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
    הגב