דו”ח רשות המיסים: מרבית העסקים הצליחו להתמודד עם המצב

רשות המסים מפרסמת סקירה שניה הבוחנת את הפגיעה הכלכלית במשק, בשל ההגבלות שהוטלו על המשק במסגרת המאבק במחלת הקורונה, על בסיס נתוני הדיווח של עוסקים למע”מ. בסקירה שהכינה החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות, מובא ניתוח לחודשים מאי-יוני 2020

רשות המסים מפרסמת סקירה שניה הבוחנת את הפגיעה הכלכלית במשק, בשל ההגבלות שהוטלו על המשק במסגרת המאבק במחלת הקורונה, על בסיס נתוני הדיווח של עוסקים למע”מ. בסקירה שהכינה החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות, מובא ניתוח לחודשים מאי-יוני 2020 בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

עורכי הסקירה מציינים כי מאחר ומרבית העוסקים במשק מדווחים למע”מ על בסיס מזומן, קרי, ההכנסה נרשמת ומדווחת בעת קבלת התמורה בפועל, העריכו בתחילה כי ייתכן שבחודשים מרץ-אפריל נראתה תמונה חלקית של הפגיעה בעסקים. לפיכך, ציפו לראות נתוני פגיעה משמעותיים יותר בחודשים העוקבים. בפועל, הם מציינים כי ניתן לומר בזהירות שמרבית ענפי המשק הצליחו להתמודד עם המצב בצורה טובה יותר ממה שבא לידי ביטוי בנתוני במרץ-אפריל. ככלל, הנתונים מצביעים על פגיעה גדולה בחודשים מרץ-אפריל ופגיעה מתונה יותר במחזורי העסקאות במאי-יוני. עם זאת, ירידת מחזורים גדולה יחסית נרשמה במאי יוני בקרב עוסקים קטנים בעלי מחזור עסקאות שנתי עד 1 מיליון ש”ח.

בחינת המחזורים המדווחים למע”מ לפי קבוצות ענפים מראה כי ברוב הענפים בהם הייתה פגיעה קשה בפעילות בחודשים מרץ-אפריל, בחודשיים לאחר מכן התמתנה הפגיעה – למעט ענפי האמנות והבידור שבהם שיעור הפגיעה נותר גבוה מאד – 46% ו- 44%, בהתאמה. בענפי האירוח והאוכל הייתה פגיעה קשה מאד בסך המחזורים בחודשים מרץ – אפריל – 55%, ובחודשים מאי-יוני מדובר עדיין בפגיעה גבוהה מאד, עם התמתנות מסוימת – 43%.

בענפי שירותי מידע ותקשורת נצפה גידול בסך המחזורים הן במרץ-אפריל והן במאי-יוני. בענפי החקלאות נרשמה ירידה מתונה בלבד בשתי התקופות ביחס לשנת 2019. ענפי התעשיה והמסחר, שתי קבוצות הענפים הגדולות ביותר בסך המחזורים, עברו ממצב של פגיעה משמעותית למדי בחודשים מרץ-אפריל, לצמצום פעילות מתון יחסית במאי-יוני לעומת אשתקד. שירותי תחבורה ואכסון, חינוך, ושירותים מינהליים המשיכו לספוג ירידה משמעותית במחזורי העסקאות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.