דיין האמת: הבנש”ק מנתניה הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: בבית החולים לניאדו בקרית צאנז נתניה נפטר הבנש”ק הגאון הצדיק רבי ישראל אשר פרנקל זצ”ל מבני ברק והוא בן 82 בפטירתו

ברוך דיין האמת: בבית החולים לניאדו בקרית צאנז נתניה נפטר הבנש”ק הרה”צ רבי ישראל אשר פרנקל זצ”ל מבני ברק והוא בן 82 בפטירתו. 

המנוח זצ”ל נולד בפולין בט”ז אדר תרצ”ט לאביו הרה”צ רבי יהודה פרנקל זצ”ל, אמו מרת חוה ע”ה בתו של האדמו”ר רבי צבי חיים הורביץ זצ”ל מרימנוב שהיה חתנו של הסבא קדישא הרבי בעל ‘אהבת ישראל’ מויזניץ זיע”א.

היה מגדולי תלמידיו של הגאון רבי אהרן קוטלר זצ”ל ראש ישיבת בית מדרש גבוה לייקווד שאף סידר קידושין בחתונתו. היה חתנו של הרב נחום יואל הלפרין ז”ל מראשי הציבור החרדי בתל אביב, יו”ר אתרא קדישא שנפטר בשנת תשמ”ז, נכדו של רבי יעקב הלפרין זצ”ל מייסד שכונת זכרון מאיר בבני ברק.

בחייו שקד במשך עשרות שנים על התורה בכולל חזון איש בבני ברק שם למד עם גדולי ישראל של הדור הקודם. בשנים האחרונות היה שוקד על התורה עם חברותות בביתו. 

רבי ישראל אשר זצ”ל היה מהיושבים ראשונה במלכות בית ויז’ניץ, בהיות מגדולי צאצאי הסב”ק שהתגורר בקרית ויז’ניץ. היה קשור בלו”נ לאדמו”רי בית ויז’ניץ, בעל ה’אמרי חיים’, בעל ה’ישועות משה’, ויבלחט”א האדמו”ר מויז’ניץ.

מקומו בתפילה היה לפני כל צאצאי אדמו”רי החסידות, ובכל עידן היה מתכבד בכיבודים החשובים, כאשר בתפילת ‘כל נדרי’ בליל התקדש יום הכיפורים זכה להיות משלושת חשובי הקהל שהחזיקו את ספרי התורה בידם. בכל שבת היה מגיע להתפלל מעשרה ראשונים ועד התפילה היה מסיים את כל ספר התהילים. הקפיד מאוד שלא לדבר בתפילה והיה מעיר בעדינות למי שדיבר בתפילה. 

הרבי ה’אמרי חיים’ ביקש ממנו להמשיך את שושלת בית רימינוב אך הוא לא הסכים ליטול על עצמו את עול האדמו”רות והרבה להוציא את ספרי האדמו”רים.

זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנו הוא האדמו”ר מרימינוב. גיסיו: איל ההון הקנדי ר’ אייזיק רייכמן ר’ אהרן הלפרין מלונדון. וח”כ ר’ מאיר פרוש.

הלוויתו תתקיים הערב ועל מסע הלוויה ופרטים נוספים נמשיך ונעדכן.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. אם אתה מכנה אותה פרוצה תביא ראיה לדבר,ולשון הרע זו עבירה

    מוציא שם רע על אישה נשואה אין על זה כפרה בוש והיכלם .וגם עד אחד לא נאמן להעיד בדיני נפשות .גם אם ראית ,היה נכון לשתוק ולא לדבר. אתה גיבור גדול ללכלך ולהישאר אלמוני . בוש והיכלם מנוול חוטא.

    עבירה גדולה לא פחות מאכילת חזיר .חכמה קטנה ללכלך ולהישאר אלמוני. |
    הגב