דירות בשכירות מוזלת ארוכת טווח

ח”כ פולקמן :”החוק מבקש לצמצם פערים חברתיים על ידי מתן הזדמנות שווה לחסרי דירה, שיוכלו לשכור יחידות דיור במחירים שפויים “

אושר ‘חוק דיור בהישג יד’ אותו יזם ח”כ ויו”ר סיעת כולנו רועי פולקמן. החוק, שאושר במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית, יאפשר לוועדות תכנון מקומיות ועצמאיות להקצות ליזמים תוספות בניה, מעבר לשטחים המאושרים במגרש. זאת, בתנאי שהדירות שיבנו בתוספת הבנייה יוקצו לשכירות ארוכת טווח ורבע מהן במחיר מוזל ממחיר השוק.
‘חוק דיור בהישג יד’ אותו יזם יו”ר סיעת כולנו ח”כ רועי פולקמן, מהווה תיקון לחוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965 ומאפשר, לראשונה, לוועדות התכנון והבניה להקצות תוספת שטחי בנייה של עד כ-25% מסך השטח המאושר לבנייה במגרש. זאת בתנאי שהיזמים יתחייבו שכלל הדירות בתוספת יהיו לשכירות ארוכת טווח ומתוכן רבע יהיו במחיר מופחת ממחיר השוק.
הדירות שיבנו במסגרת הפרויקטים, ישווקו במשך עשרים שנה להשכרה וחלקן במחיר מוזל משמעותית מהערכת מחירי השוק להשכרה באותו אזור, בתום תקופה זו יוכלו היזמים למכור דירות אלו בשוק החופשי. הזכאים לדיור במסגרת ‘דיור בהישג יד’ יוכלו לשכור דירות אלו במחיר קבוע ומוזל בכ-20% מהערכת השמאי הממשלתי לאותו אזור ולתקופה של עד חמש שנים, בכדי להבטיח חלוקה צודקת של ההטבה בין מספר משקי בית.
החוק קובע כי שר האוצר רשאי לקבוע רשימת תנאים לזכאות ע”פ רשימת קריטריונים קבועים (כגון: גיל, מצב משפחתי, אדם עם מוגבלויות וכו’). בנוסף, החוק מתיר לוועדות המקומיות להגדיל עד 40% את שיעור ההפחתה בתנאי שזה יקבע בהחלטה מנומקת על פי קריטריונים המפורטים בחוק. וכן, מאפשר לרמ”י להגדיל שיעורי הפחתה על דירות שהוקמו על קרקעות הרשות.
יו”ר סיעת כולנו ח”כ פולקמן: “חוק דיור בהישג יד מהווה המשך ישיר לשורה של הסדרים וחוקים אותם הובלנו ונמשיך להוביל בעולם השכירות והדיור כחלק מהמענה הכולל למשבר הדיור. בנוסף, החוק מבקש לצמצם פערים חברתיים על ידי מתן הזדמנות שווה לחסרי דירה, שיוכלו לשכור יחידות דיור במחירים שפויים גם באזורי ביקוש. נמשיך לעשות למען צמצום הפערים בחברה, ומתן אפשרות לכל שכבות האוכלוסייה לדיור נאות בהישג יד”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.