דלק מבצעת מו”מ עם משקיעים להשקעה באיתקה בהיקף של 300 מיליון דולר

קבוצת דלק דיווחה היום, יום שני, 12.8.2019, כי היא מנהלת משא ומתן עם משקיעים פוטנציאלים, ובכלל זה קרנות השקעה, חברות סחר בינלאומיות ומוסדות פיננסיים בינלאומיים לביצוע השקעה הונית באיתקה, כנגד הקצאת מניות בכורה באיתקה, בהיקף של כ- 300 מיליון דולר.
בנוסף עדכנה הקבוצה כי היא ואיתקה מנהלות גם דיונים עם חברות סחר בינלאומיות לצורך חתימה על הסכמי שיווק של נפט וגז מאיתקה, למשך תקופה של שלוש שנים, במסגרתם צפויה איתקה לקבל, על חשבון המכירות העתידיות, סכום של כ- 150 מיליון דולר.

שני המהלכים האמורים נעשים כחלק מהשלמת העסקה עליה חתמה איתקה עם חברת שברון העולמית לרכישת נכסיה של שברון בים הצפוני, עסקה שבמסגרתה צפויה איתקה לרכוש עשרה נכסי גז ונפט מפיקים בים הצפוני, עם עתודות מוכחות של כ- 131 מיליון חביות נפט ופוטנציאל הפקתי נוסף של כ- 46 מיליון חביות, רישיונות לקידוח בשטחים חדשים, אסדות, תשתיות וכוח אדם מקצועי ומיומן של ענקית האנרגיה שברון, שיצטרף למצבת העובדים וההנהלה של איתקה.

העסקה שהשלמתה צפויה במהלך הרבעון הרביעי של השנה, תגדיל משמעותית את יכולת ההפקה היומית של איתקה בכ- 300%, מהיקף של כ- 20,000 חביות ליום, להיקף הפקה של מעל ל- 80,000 חביות ליום וכן להגדיל בכ- 150% את כמות הרזרבות המוכחות של החברה (2P) לכ- 225 מיליון חביות שווה ערך נפט כאשר איתקה צפויה לשמש כמפעיל (Operator) בארבעה נכסים מתוך עשרת הנכסים הנרכשים.

על פי הנתונים שמצויים בידי החברה, המאגרים הנרכשים במסגרת העסקה צפויים לייצר לאיתקה EBIDTA (מוערכת) של כ- 3 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות.
מאחר ולאיתקה קיים נכס מס משמעותי בהיקף של כ- 2.2 מיליארד דולר, שאותו היא תנצל באופן מואץ כנגד התזרים החזק הצפוי מהמאגרים, איתקה צפויה להנות לאחר השלמת העסקה, מתזרים משמעותי, בהיקף של מאות מיליוני דולרים בשנה, שיאפשר לה במהלך השנים הקרובות פירעון מואץ של מסגרות המימון שגוייסו לטובת ביצוע העסקה (RBL ואג”ח) ,כמו גם חלוקת דיבידנד לקבוצת דלק.

כחלק מההערכות של קבוצת דלק ואיתקה להשלמת העסקה, וניתוק התלות בתנודתיות במחירי הנפט, ועל מנת להבטיח את ההכנסה הצפויה מנכסי שברון הנרכשים בים הצפוני, החברות הודיעו על עסקאות גידור למחירי הנפט שכבר בוצעו על ידן, בהיקף כולל של כ- 32 מיליון חביות, לפי מחיר חבית ממוצע של כ- 65 דולר לחבית, וזאת למהלך שלוש השנים הקרובות, באופן שגם אם מחירי הנפט ירדו מתחת למחיר ממוצע של 65 דולר לחבית, לאיתקה עדיין מובטחת הכנסה, במהלך התקופה האמורה, של מעל ל- 2 מיליארד דולר. ככול שמחיר חבית הנפט במהלך התקופה יהיה מעל למחיר חבית ממוצע של 65 דולר, איתקה תהנה מתזרים עודף של מאות מיליוני דולרים, מעבר להכנסה המובטחת, שיהיו ניתנים, בין השאר, לחלוקה לקבוצת דלק.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.