דלק קידוחים בוחנת שינוי מבני: פיצול אחזקותיה

דלק קידוחים הודיעה לפני זמן קצר כי היא בוחנת תכנית לשינוי מבני במסגרתה יפוצלו נכסיה.
על פי התכנית הנבחנת, ייוותרו כלל הנכסים וההתחייבויות המיוחסות לחזקות תמר ודלית בדלק קידוחים, שותפות מוגבלת הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ואילו יתר נכסי השותפות, ובהם בין היתר האחזקות במאגר לוויתן ובמאגר אפרודיטה, יועברו לתאגיד חדש אשר יירשם למסחר בבורסה הראשית של לונדון.

על-פי התוכנית, כל מניות התאגיד החדש תחולקנה לבעלי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים (חלוקה בעין). כך, בעלי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים (אשר תוסיף להחזיק בתמר ודלית), יקבלו בנוסף אחזקות במניות התאגיד החדש בשיעור זהה לאחזקותיהם בדלק קידוחים.
להערכת השותפות, המהלך צפוי להציף ערך משמעותי למחזיקי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים, בין השאר באמצעות חשיפה לקהל משקיעים בינלאומי חדש ונרחב, וכן חשיפה למשקיעים ואנליסטים בינלאומיים המתמחים בתחום הנפט והגז בעולם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.