דלק קידוחים הכריזה על דיבידנד למחזיקי יחידות ההשתתפות בסכום של 150 מ’ דולר

דלק קידוחים פרסמה לפני זמן קצר את הדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2019.
רווחי השותפות במהלך הרבעון השני של שנת 2019, עמדו על כ- 44.8 מיליון דולר, לעומת כ- 63 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הפער נובע מארועים חד פעמיים בעיקרם הוצאות בגין פסק הבוררות בין חלק משותפי תמר ל- או.פי.סי מישור רותם , בנוסף נרשם קיטון ברווח הרבעוני בשל עבודות תחזוקה שגרתיות שבוצעו בבפרויקט תמר במשך מספר ימים במהלך חודש אפריל 2019, בהתאם ההפקה במהלך עבודות התחזוקה עמדה על כמחצית מקיבולת ההפקה המקסימלית. כמו כן ההכנסות והרווח ברבעון הושפעו מהשבתה זמנית של ההפקה מהמאגר בהוראת משרד האנרגיה במהלך סבב הלחימה האחרון במהלך חודש מאי 2019.
במהלך החציון הראשון של שנת 2019 הכנסות השותפות הגיעו לכ- 220.1 מ’ דולר, עלייה קלה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בתקופה זו שילמו שותפי תמר למדינה תמלוגים בסך כולל של כ-412 מיליון שקל.
במקביל, ממשיכה דלק קידוחים, יחד עם שותפיה במאגר “לוויתן” לקדם במרץ את פיתוח המאגר:
למעלה מ-90% מהפרוייקט כבר הושלם, הפרוייקט ממשיך להתקדם על פי לוחות הזמנים, וגז טבעי צפוי להיות מוזרם למשק הישראלי ולייצוא כבר בסוף שנת 2019.
עם סיומן של עבודות הקידוחים והנחת כלל הציוד הימי סביב הבארות הודיע המפעיל לשותפים בפרוייקט לוויתן כי ההוצאות בפועל בעבור עבודות אלו עמדו על סכום הנמוך בכ-100 מיליון דולר מהתקציב המקורי שאושר ע”י השותפים.
עם ההתקדמות בפרוייקט לוויתן ובקבלת מערך האישורים להשלמת עסקת EMG, לצד ירידת עלות הפיתוח וגיוס המקורות בהיקף של 300 מ’ $ לאחרונה, החליט דירקטוריון השותפות על חלוקת רווחים, בגובה של 150 מיליון דולר למחזיקי יחידות ההשתתפות. חלוקה זו משקפת תשואת דיבידנד של כ-4.5%.
הסתיימו העבודות התת-ימיות בפרוייקט, במסגרתן חובר הציוד התת ימי לבארות ההפקה מצד אחד ולאסדת הטיפול בצידו השני. במקביל, הסתיימו עבודות בניית הפלטפורמה (TopSide), ואלו משונעות בימים אלו על גבי 4 דוברות בדרכן הארוכה לישראל. במהלך חודש ספטמבר צפויות להגיע הדוברות אל מול חופי ישראל, ובאמצעות המנוף הימי הגדול בעולם יותקן חלקה העליון של האסדה על גבי רגלי האסדה, אשר מוקמו זה מכבר כ-10 ק”מ מהחוף.
השלמת עסקת EMG מתקדמת אף היא, והשותפות עדכנה כי לאחרונה התקבל האישור ההנדסי DNV המעיד על תקינות ושלמות הצינור, ויכולתו להזרים גז טבעי למצרים בהיקפים שתוכננו.
בנוסף, לפני כשבוע התקבל אישור הממונה על התחרות לרכישת צנרת EMG על ידי דלק קידוחים ונובל, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו.
שני אישורים משמעותיים אלו מקדמים את אישורה הסופי של עסקת EMG, במהלכה יוזרם גז טבעי מלוויתן ותמר לחברת דולפינוס המצרית בהיקף כולל של כ-64BCM למשך 10 שנים, בסך כולל המוערך בכ-15 מיליארד דולר.
לוויתן שנהנה מחוזים ארוכי טווח עם כמויות TOP מובטחות, ומחירי רצפה שאינם קשורים לתנודתיות במחירי הגז בשווקי הספוט באירופה, מספק לדלק קידוחים וודאות משמעותית לגבי התזרים הצפוי מהמאגר בעשור הקרוב.
יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים: “התקדמות הפיתוח של פרויקט לוויתן הן בצד הטכני והתקציבי והן בפן המסחרי, נותנת לנו וודאות גבוהה יותר לגבי תזרים המזומנים העתידי הצפוי לדלק קידוחים בשנים הקרובות. הירידה בעלות הפיתוח של לוויתן, הגיוס האחרון שביצענו והתזרים השוטף, מאפשרים לנו לחזור ולחלק רווחים למשקיעים שהמתינו ותמכו בנו בתקופת פיתוח לוויתן.
אנחנו כפסע לפני השלמת המהלך שיביא את דלק קידוחים ומשק האנרגיה הישראלי כולו לשיא חדש, ואזרחי ישראל והאזור יהנו ממאגר גז טבעי מפיק נוסף כבר בחודשים הקרובים.”

יוסי גבורה, משנה למנכ”ל לענייני כספים: ״דלק קידוחים נהנית מגמישות פיננסית מעולה שנובעת מתזרים משמעותי ממאגר תמר שמתחזק עם כניסת מאגר לוויתן. יכולות גיוס החוב על בסיס מאגר לוויתן, שצפוי להפיק למשך 30 שנים ויותר, הם דרמטיות ומעניקות לנו גמישות ויציבות פיננסית ארוכת טווח״

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.