דרמה בגזירת המעונות

המדינה תכיר בלומדים לימודי רבנות ודיינות לעניין סבסוד המעונות “בתנאים מסויימים”.

 

לאחר דחיות רבות, השיבה המדינה לעתירה שהוגשה ע”י עורכי הדין שמואל מקלב אוריאל שטרן ויונתן פלדמן, בדבר הפסקת סבסוד המעונות לילדי אברכים.

במסגרת תשובת המדינה נכתב, בין היתר, כי לאחר דיונים רבים שהתקיימו, הוחלט כי: “שיקולים משפטיים הובילו למסקנה, כי יש מקום לכלול את לומדי הרבנות והדיינות במסגרת מבחני התמיכה נשוא העתירות, בכפוף לקביעת תנאים מסוימים להבטחת קיום התכלית התעסוקתית”. עוד הוסיפה המדינה וכתבה כי: “נוסחם הסופי של אותם תנאים טרם אושר וכי המדינה תגיש את הנוסח הסופי במועד הדיון”.

במענה לתשובה, מסרו באי כח העותרים עורכי הדין שמואל מקלב אוריאל שטרן ויונתן פלדמן כי: “אנו עדים לכך שהמדינה הודתה, הלכה למעשה, בכך שנפלו פגמים של ממש בהחלטה המקורית של שר האוצר, וכעת היא מנסה לתקן את הנחוץ תיקון ולכלול את הלומדים לרבנות ודיינות כזכאים לסבסוד “בתנאים מסויימים”, אך טרם פירסמה את אותם תנאים.

מבעד לכך, אנו סבורים שנפלו פגמים נוספים בקבלת ההחלטה, אשר עשויים להביא לבטלות ההחלטה, עליהם נרחיב במהלך הדיון”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.