“דרעי וגפני שמים ברקס לכך שמתירים פתיחת מועדונים ומדברים על סגירת ישיבות”

ישיבה שלא נוקטת בכללי הזהירות שתיסגר

המלצות משרד הבריאות יכללו כנראה גם דרישה לסגור את הישיבות, בו בזמו שמועדונים יוכלו להתנהל עם 50 איש.

לנוכח האבסורד הזה ותחושת האפליה אומר בצהריים ח”כ אוריאל בוסו מש”ס לרונן כ”ץ ב’קול ברמה’:

“דרעי וגפני שמים ברקס לכך שמתירים פתיחת מועדונים ומדברים על סגירת ישיבות”.

ח”כ בוסו התייחס גם לשיח הציבורי הקשה כנגד חרדים שהולך ומתרחב:

“יש גל נורא של שיח אנטי חרדי ולראשי המל”ל הכי נח לדבר על ישיבות. מרבית הישיבות פועלות בקפסולות עם אפס חולים ומקום שלא נוהג כשורה, שיסגרו אותו”.

למרות ניסיונות ההתנגדות לדרישת העלאת גובה הקנס של אי עטייה מסיכה מ200 ל500 שלא צלחו, אומר ח”כ בוסו:

“יעקב אשר נלחם בקנס המסכות אך לפחות הוכנס מרכיב שיקול דעת והרתעה לשים מסכה, אנחנו רוצים שהשוטרים לא ינהגו באכיפה חסרת פרופורציות”.

התנגדותו של ח”כ אשר כפי שהובאה בועדת חוקה ומשפט: “אני קורא לממשלה להפעיל שיקול דעת נוסף על גובה הקנס. אני מציע שהקנס יעלה לגובה 300 ₪ בלבד דבר המביע את הדחיפות שבדבר אך לא בסכום שהוא מוגזם. בנוסח הצעת החוק נתנו ביטוי לאפשרות לשיקול דעת של השוטרים וגורמי האכיפה להימנע מהטלת הקנס במקרים מוצדקים. בנוסף, הוועדה השאירה את הדין הקיים לתשלום הקנס תוך 60 יום ולא לקצרו”

בסופו של דבר היום נקבע כי: “לפי הצעת החוק הממשלתית, יתוקן חוק האכיפה וייקבע בין היתר כי קנס מינהלי בשל הפרת חובת עטיית מסכה או בשל הפרת הוראות הקשורות לפתיחה של סוג עסק, ישולם בתוך 45 ימים לאחר המצאת ההודעה, ולא בתוך 60 ימים. כמו כן, מוצע להגדיל את הקנס על אי–עטיית מסכה מ–200 ש”ח ל-500 ₪. לדרישת הוועדה: בהנחיות המשטרה למדיניות אכיפת העבירה של אי-עטית מסכה תתווסף האפשרות “להימנע מהטלת הקנס בהתאם לנסיבות העניין”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.