האגרות לחוק חדלות פירעון אושרו בוועדה המיוחדת כהוראת שעה

וועדה המיוחדת, בראשות חה”כ אוסנת מארק (הליכוד), אישרה היום (ד’) את התקנות לגביית אגרות מיחידים בהליכי חדלות פירעון, בפני הממונה על הליכים אלו (הכנ”ר) ובפני רשמי ההוצאה לפועל.

בעוד חודש (ב-15.9) תיכנס לתוקף הרפורמה הכוללת בתחום חדלות הפירעון, המחליפה חקיקה מנדטורית בת למעלה מ-80 שנה. התקנות אושרו בהליך חריג על ידי ועדה מיוחדת שהוקמה רק לצורך כך, כדי לאפשר את גביית חלק מהאגרות לפי החוק החדש – בהליכים בפני הממונה על חדלות פירעון (הכנ”ר) ובהוצאה לפועל.

לגבי הליכים שיתנהלו בפני בימ”ש – הליכי חדלות פירעון של תאגידים, הליכים ליחידים שנפתחים לבקשת נושה, והסדרי חוב, עתידה הממשלה להגיש תיקון לתקנות לאישור ועדת החוקה שתוקם בכנסת הבאה.

סכומי האגרות שאושרו בהשוואה לאגרות הקיימות כיום:

– אגרה בעד ניהול הליכים – נותרה 20% משכר טרחת הנאמן או מנהל ההסדר שמשולמים גם כיום כ”אגרת השגחה” לכנ”ר.

– אגרה לבקשת יחיד לצו לפתיחת הליכים – נותרה בסכום של 1600 ₪, בדומה לסכום שנגבה היום ונקרא “פיקדון”.

– אגרה חדשה: 30₪ עבור כל תביעת חוב שמגיש נושה.

בנוסף, לפי התקנות, מי שהוא יחיד שמיוצג על ידי הסיוע המשפטי מטעם של חוסר יכולת כלכלית, אינו חייב לשלם את האגרה כתנאי לפתיחת הליך חדלות הפירעון. במקום זאת, האגרה תשולם בסיום ההליך כחלק מהוצאות חדלות הפירעון מתוך נכסי קופת הנשייה. היה ולא ימצא מספיק כסף בקופת הנשייה כדי לשלם את מלוא האגרה, החלק החסר יהיה פטור.

לבקשת יושבת ראש הוועדה, חה”כ אוסנת מארק, וחברי הכנסת שנכחו בדיון, חה”כ אורי מקלב וחה”כ יעקב אשר, הסכימו נציגי הממשלה לערוך מספר שינויים בתקנות, וביניהם:

– התקנות נקבעו כהוראת שעה לשנה וחצי (עד ליום 1.3.2021), וזאת כדי לאפשר לממשלה להניח בפני הכנסת טיוטת תקנות קבע, שבהן תיבחן האפשרות לקבוע הסדר מקל יותר מבחינת החייבים. בין היתר ייבחנו ההקלות הבאות: אפשרות לתשלום האגרה בתשלומים; הפחתה בסכומי האגרות בחלק מהמקרים; יצירת מנגנון פטור מתשלום האגרה ועוד.

– בוטלה אגרה לתיקון תביעת חוב בסך 18 ₪.

– הוסכם כי לא ייגבו מחייבים הפרשי הצמדה אם לא שילמו את האגרה במועד.

– הוארך המועד שבו יוכל מי שיחזור בו מבקשתו לצו חדלות פירעון לקבל החזר של חצי מסכום.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.