האדמו”ר הרב פינטו במתקפה: “נביאי הבעל של הדור הם סכנה”

בצעד חריג, תוקף הבוקר האדמו”ר הרב יאשיהו פינטו, ראש אבות בתי הדין במרוקו, את אותם שמתיימרים להגיד מה צופן העתיד | “על האדם להיות תמים עם השם, שכל חייו יהיו בנויים רק על התורה הקדושה. אין קיצורי דרך בתורה, וכל נביאי הבעל של הדור הם סכנה גמורה ומכלים את הכרם” | הדברים המלאים

האדמו”ר הרב יאשיהו פינטו, ראש אבות בתי הדין במרוקו, ידוע בהתנגדותו החריפה ל”מגידי העתידות” והמיסטיקנים, אותם הוא מגדיר “נביאי שקר”, לדבריו, ההולך אליהם עובר על איסור חמור של “לא תנחשו”. באגרת ששיגר הבוקר לתלמידיו, האריך הרב פינטו בנושא וסיפר שני סיפורים הממחישים את הצורך להיזהר מללכת לאותם מגידי עתידות.

“הנה מצווה עלינו לדעת שאנו נמצאים בדור יתום ודור קשה ביותר. והרבה מהגילגולים של נביאי השקר שהיו בזמן הנביאים, חזרו בגילגול זה ועושים מהתורה קרדום לחפור בה. ולוקחים את המצוקה והתמימות של עם ישראל ומשתמשים בה לעצמם, ועוון זה הוא עוון קשה וחמור שהעונש הוא מי ישורנו”, כתב הרב פינטו בנחרצות.

האדמו”ר הוסיף כי “על האדם להיות תמים עם השם, שכל חייו יהיו בנויים רק על התורה הקדושה וידע שאין קיצורי דרך בתורה, וכל נביאי הבעל של הדור הם סכנה גמורה ומכלים את הכרם”.

הרב פינטו הוסיף לפרט מה מותר ומה אסור: “לקבל ברכה זה דבר חשוב. וכדברי הגמרא, מי שיש לו חולה בביתו ילך לחכם. ודורשים שם, חכם מחזיק בישיבה. אבל ללכת ולחפש ולשמוע עתידות ורמזים וניחושים, האדם נכנס לגדר של עבירות חמורות וקשות ביותר. וכל אדם יקיים את דברי המשנה, עשה לך רב והתרחק מהספק”.

לדבריו באגרתו ששיגר ממרוקו לתלמידיו בארץ ובעולם: “וכמה אנשים שאינם יודעים מה זה ברכה, מברכים אנשים ופוגמים בשורש עליון ורצה לתקן ונמצא מקלקל. עלינו לדעת שתורת השם תמימה, התורה תמימה. וחייב ללכת בתמימות עם הקב”ה וכל מי שנותן יד לאנשים שלא הגונים, שותף הוא לדבר עבירה”.

הרב פינטו סיפר: “זוכרים אנו שאדם שנכנס למור זקני זצוק”ל וביקש לדעת מה יהיה בעתיד אצלו. ומור זקני צעק עליו צעקות קשות ואמר לו: ברכה כן, עצה בעבודת השם כן, לעבור על לא תנחשו בשום אופן”.

“ובדור שלנו שהכל מעורבב, הטוב והרע, הלבן והשחור, הסכנה גדולה. והרבה מן הקמיעות עדיף שישארו בגניזה, כי הנזק שלהם יותר מן התועלת. וודאי על קמיע מן המומחה מותר לחלל שבת, אבל מי לנו היום קמיע מן המומחה”, הזהיר.

עוד סיפר ראש אבות בתי הדין במרוקו: “וזוכרים אנו לפני כשלושים שנים היינו בחתונה של משפחה, שהיו שם גדולים וקדושים מהדור הקודם. והנה רגע לפני החופה כבה החשמל במשך חצי שעה, ואנשים דיברו ופלפלו מה זה. ולידנו עמד צדיק אמיתי שהיה קדוש אמיתי, ואהבנו אותו אהבת נפש, הרב הגאון הרב חנוך קרלנשטיין זצוק”ל ואמר לנו, כל הדיבורים פה שהם מדברים, הם נכנסים לגדר של לא תנחשו”.

לסיום, סיכם הרב פינטו את הדברים: “האדם צריך להיות תמים עם הקב”ה. ולא יתלונן האדם שהוא תמים, מה יעשה שיש אנשים שעושים מעשה תעתועים והוא מאמין בהקב”ה והם מכשילים אותו והוא לא אשם. כי מי שהקב”ה מעמידו בניסיון ליד אנשים לא ישרים, זה מרוב עוונותיו וחטאיו”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.