האדמו”ר מצאנז: “אנו בסכנה רוחנית ממשית”

האדמו״ר מצאנז בדרשה המסורתית לפנות בוקר בפני אלפי חסידי צאנז בסליחות: “אנו במצב סכנה רוחנית לא פחות מסכנה הגשמית ויש להקדיש תפילה מיוחדת עבורה”. הצלם משה גולדשטיין תיעד

האדמו״ר מצאנז עורר בדרשה המסורתית לפנות בוקר בפני אלפי חסידי צאנז בסליחות והזהיר מפני המצב הרוחני של היהדות החרדית: ” אנו במצב סכנה רוחנית לא פחות מסכנה הגשמית ויש להקדיש תפילה מיוחדת עבורה”.

אחרי שעה של דרשת מוסר והתעוררות עבר האדמו”ר לדברי מוסר ברוח הזמן: בימים אלו אנו מבינים יותר את הגמרא כי ׳בעקבותא דמשיחא חוצפה יסגי׳ – תתרבה החוצפה.

זה לא סוד שמאז שהמשכילים הקימו את תנועת הציונות במסווה של רוממות ארץ ישראל, הרי כל מטרתם היתה להעביר את ישראל על דתם כפי שאכן לדאבונינו רבים חללים הפילה אך כל זה היה רעיונם בסתר כשכלפי חוץ העמידו פני תם של נאמנות לתורה ומצוות.

כהיום הגענו למצב נורא שלא היתה כזאת, הם מכריזים בגלוי ובחוצפה שהם רוצים לעקור מאיתנו את כל הקדוש לנו, להוציא אותנו חלילה מהיכלי התורה והישיבות, למנוע מאיתנו לחיות חיים של קדושה וטהרה, הם רוצים לחנך אותנו פשוטו כמשמעו, ללא כחל של בושה.

אכן זה וודאי כי היה לא תהיה, אנו החרדים לדבר ה׳ בעזרת השי״ת לא נזוז כל שהוא ממסורת אבותינו עד כדי מסירות נפש ועל זה הורגנו כל היום דורי דורות ולא עלינו הפחד.
אבל אנו מפחדים מאד על אחינו, היהודים בארץ הקודש, בכל זאת עדיין מאמינים בה׳ וחלקם גם שומרים מצוות פחות או יותר, ועל המוני תינוקות שנשבו, והמה יפלו מהר רח״ל למלתעות החילוניות שהם משקיעים פה באכזריות לאבד כאן כל סממן של יהודי, להביא לים של התבוללות ולריחוק וניכור מאידישקייט חלילה וחס.

לבי לבי על חלליהם, הפחד מזה לא נותן לי מנוח, סכנת השמדה הרוחנית אצה לנגדנו ומי יודע כמה קרבנות עוד יגבה מהמוני יהודים טובים ותמימים שלא יוכלו עמוד במלחמה.

זאת ועוד, הם מכריזים וגם כבר מיישמים זאת רח״ל בפועל לעקור את השבת מארצנו. ריבוי חילולי שבת הוא בגדר סכנה לכל הישוב חלילה, חילול שבת מביא חרון אף ותוצאותיה מי ישורנה,
על כן אני מבקש ממכם יהודים יקרים להוסיף מדי יום בתפילה מיוחדת על כל יושבי ארצנו שעוקרי הדת לא יוכלו לבצע זממם ולא ישחיתו את הר קדשי.

המצב בארצנו הקדושה עם האויבים המקיפים עלינו לכלותינו צריך גם רחמי שמים גדולים ומרובים, ב״ה שהציבור שלנו יודע הייטב שאין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמים, ודאי לא על אלו מכאן וגם לא כל מנהיגי העולם.

יש להתפלל שמי שעשה נסים עד היום הוא ישמור עלינו עד ביאת המשיח שנוכל לדור בארץ הקודש.
לדאבונינו התרבו מאד האסונות והטרגדיות במחנינו, יתומים ואלמנות חדשים, כל כך הרבה שבורי לב עם צרות, עתה הזמן לחשבון הנפש, שכל אחד יקח לעצמו קבלה טובה ולהתמיד בה, בתורה בתפילה בחסד, והעיקר לזכור הפסוק ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחוריך , להתרחק מכלים טכנולוגיים המביאים לידי טומאה רח״ל, להקפיד יותר על גדרי הקדושה, בפרט ובכלל.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.