האדמו”ר שכתב מכתב חיזוק מיוחד לרגל המצב

מכתב קורא של האדמו”ר מנדבורנא אלעד להתחזק באמונה ולהתבונן בחסדי הבורא בעת הזאת, ולהתחזק במורא מקדש ובקדושת בית הכנסת.

לרגל המצב הקשה השורר בארצנו הקדושה, שיגר כ”ק האדמו”ר מנדבורנה אלעד השוהה בימים אלו בארה”ב מכתב חיזוק לקהל חסידיו ומעריציו, בו מעורר להתחזק בענינים שונים להינצל מכל צוקה.

במכתב כותב האדמו”ר: “לאור המצב הקשה השורר עתה בארצנו הק’ אשר אויבינו הגבירו ידם וכוחם בעוה”ר, ומשנאי ד’ נשאו ראש לזרוע מצוקה וסכנה ופחד ומורא ד’ ישמרנו ויצילנו, וליעקב עת צרה וכמובא שבימים אלו הפורעניות קלה יותר לבוא ולהגיע היל”ת ושאלה בפיהם, כדת מה לעשות ע”מ להיטיב דרכנו”.

בהמשך המכתב קורא האדמו”ר שליט”א להתחזק באמונה בהשגחה פרטית על כל צעד ושעל: “ובזאת מוטל עלינו להתחזק ביותר באמונת השי”ת ובהשגחתו הפרטית על כ”א, ולהכניס ולהשריש בלבנו, וכבתפלת הרה”ק הרבי ר”א מליז’ענסק זי”ע לקבוע בלבנו כיתד שלא תמוט שכל מה שעובר עלינו תמיד ביחיד וברבים הכל ע”פ ה’ וע”פ חשבון מדוקדק כחוט השערה, וכדברי המהר”ל כשם שיש סדר לגליות כן יש ג”כ סדר לנסים”.

“ואם נשכיל ונתבונן במקצת השכל והתבונה שבראשנו להתעורר ולהתחזק בתורה ובמצוות ולפשט עקמומיות שבלבנו, נוכל ליפטר מיד ולאלתר בפחד ובקולות שכבר השמיענו, ומעתה לא ישמע עוד שוד ושבר וגו’ ואין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו, בפרט בארץ ישראל שהיא מקור האמונה והניסים ועיני ד’ א’ בה מראשית וגו’, ועל עיני ד’ אמר דהע”ה הנה לא ינום ולא ישן וגו’, כי לא יטוש ד’ עמו ונחלתו לא יעזוב, והכל נסיונות והסתרת פנים, כאשר עינינו תחזינה את מעשה ד’ והניסים כי נורא הוא”.

בסיום המכתב מעורר האדמו”ר להתחזק בקדושת בית הכנסת כסגולה להניצל מכל צער וצוקה: “וע”כ מי יודע אם אין בכך סימן ואות שעלינו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז כאשר אנו יושבים בכבוד ובמנוחה איש תחת גפנו בביתו, ואילו בית ד’ מקום משכן כבודו אינו נשמר כראוי וכבוד השכינה זועקת אי’ה כבודי, ובוודאי כאשר מדברים שם דברים בטלים אפי’ שלא בזמן התפילה, כי בזמן התפילה וקריה”ת מאן דכר שמי’ה שאסור בתכלית האיסור מדינא דשו”ע, וכבר ידועים לכל מדורי דורות הנזקים היוצאים מכל זה”.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. bullshit שיעזוב הנופש באוסטריה ויבא הביתה וישתתף עם עם ישראל בגופם ונפשם

  שמערל |
  הגב
  • לא הבחנת אבל הוא אינו באוסטריה הוא נמצא בארה”ב לביקור משפחתי תסתכל בכתבה.

   משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
   הגב