האולטימטום של הרב לאו הצליח: הבעל המעגן התקפל – הגופה תקבר בישראל

לאחר ישיבה של בא כוח האשה ומשפחת הנפטרת בבית הדין. היות והצדדים נמצאים במדינות שונות ואין דרך להביאם לדיון באופן מיידי, הגיעו הצדדים להסכמה במסגרתה הופקדה התחייבות המגובה בערבות כספית בבית הדין, כי הבעל המעגן יגיע לדיון בהקדם בבית הדין ויציית לפסקיו.

במהלך הלילה הגיעה לישראל ארונה של אשה תושבת ארצות הברית במטרה להביאה לקבורה.

לידי נשיא בית הדין הגדול הרב דוד לאו הגיע פסד דין של בית הדין אגודת הרבנים בארה”ב, אשר קבעו לעכב את קבורת האם על מנת לגרום לבן המעגן להפקיד גט כשר בהקדם וזאת בהתאם להלכה המובאת בשו״ע.

לפני 5 שנים הבן המעגן נגש לבית דין שאינו רשמי או מוכר וקיבל “היתר” להתחתן עם אשה נוספת כך שהותיר את אשתו הראשונה עגונה ללא גט.

לאחר שנכנס לעובי הקורה הכריע הרב לאו לאשר את פסק הדין שנתן ביה”ד בארה”ב והורה לחברה קדישא להימנע מלקבור את האם עד לקיום הוראות בית הדין.

נשיא בית הדין אמר הבוקר ״לאחר שביררתי ובדקתי היטב לפנינו מונח מקרה של עיגון קשה ביותר למעלה מעשר שנים כאשר הבעל מסרב בכל תוקף לאפשר לאשתו להמשיך בחייה בעוד הוא נשא אישה שניה שלא כדין.

לאחר שמוצו כלל האפשרויות האחרות נאלצנו להודיע לחברה קדישא שלא לקבור את האם עד להפקדת גט כשר בידי הבן. אנו תקווה כי מהלך זה יביא למתן גט בהקדם ולשחרורה של האשה מכבלי עגינותה לאחר שנים כה רבות״.

לאחר ישיבה של בא כוח האשה ומשפחת הנפטרת בבית הדין. היות והצדדים נמצאים במדינות שונות ואין דרך להביאם לדיון באופן מיידי, הגיעו הצדדים להסכמה במסגרתה הופקדה התחייבות המגובה בערבות כספית בבית הדין, כי הבעל המעגן יגיע לדיון בהקדם בבית הדין ויציית לפסקיו.

בשל כך כעת תובא האשה לקבורה בשעות הקרובות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.