האטה בצמיחת המשק ברבעון השני של השנה

מכלול האינדיקטורים שפורסמו עד כה מצביעים על האטה בצמיחת המשק ברבעון השני של השנה. נתוני סחר חוץ לחודש יוני, שפורסמו בשבוע החולף, מצביעים על ירידה בכל רכיבי היבוא: חומרי גלם, מוצרי צריכה ונכסי השקעה, וירידה גם ביצוא הסחורות, אם כי זו התמקדה רובה ככולה ביצוא התרופות. מדדי אמון הצרכנים, הן של בנק הפועלים והן של הלמ”ס, ירדו בחודש האחרון, אולי בתגובה לאי-הוודאות הפוליטית. מחלקת המחקר של בנק ישראל צופה צמיחה בשיעור של 3.1% השנה ו- 3.5% ב- 2020. בהודעת הריבית צוין שהצמיחה ברבעון השני עדיין איתנה, בנטרול ההשפעה של יבוא כלי-הרכב. אנו מעריכים כי הסיכונים לצמיחה איטית יותר בטווח הקצר גברו, לאור אי-הוודאות הפוליטית והריסון הפיסקלי הצפוי לאחר הבחירות. הצמיחה עדיין צפויה לעמוד על כ- 3%, זאת בהשפעה של המדיניות המוניטארית המרחיבה, והעלייה בהשקעות בבנייה ובתשתיות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.