האם יהיה מחסור בתוצרת בתקופת החגים?

גלי החום של השבועות האחרונים השפיעו על ייצור החלב

כחלק מהיערכות משרד החקלאות לקראת חגי תשרי, מקיימת הנהלת המשרד הערכות מצב שבועית בנוגע לאספקת מוצרי המזון הטריים, מתוך הניתוח, נמצא כי נכון לעת הזו, אין צפי למחסור בתוצרת חקלאית טרייה, לרבות בפירות, ירקות, ביצים, חלב ובשר לקראת חגי תשרי. כמידי שנה, בתקופת החגים יש ביקוש מוגבר לתוצרת חקלאית טרייה, ולעיתים בחלק מן המוצרים, הביקוש עולה על ההיצע המקומי. השנה המצב ברוב הענפים דווקא הפוך – ההיצע המקומי מספק, ועונה על הביקוש המקומי. מניתוח השוק של המשרד מול החקלאים והמשווקים עולה כי עד כה אין צפי למחסור כלל וכלל וכי גם בחג הזה נאכל תוצרת חקלאית כחול-לבן!

בירקות ופירות, נראה שלמרות העובדה כי רוב האוכלוסייה נמצאת בארץ בחגים, עקב משבר הקורונה, יש מספיק תוצרת חקלאית ישראלית. על פי נתוני יבוא לשנת 2020 אל מול נתוני אשתקד עולה כי היקף היבוא בזמן הזה של השנה הוא קטן יחסית – למשל, יבוא העגבניות ערב החג קטן במחצית מהכמות שיובאה ערב החג בשנה שעברה (אוגוסט) 2,586 טון בשנת 2019 לעומת 1,382 טון בתקופה המקבילה השנה. היבוא הוא מטורקיה, ונעשה במכס מלא על ידי יבואנים ורשתות השיווק. במלפפונים, גם כן ניתן לראות ירידה בייבוא ערב החג לעומת 2019 – מ-352 טון ערב החג (אוגוסט) בשנת 2019 ל- 162 טון השנה. חלק מהגידולים נפגעו בעקבות החום הכבד ששרר בתקופה האחרונה, ועל כן נפתח יבוא מירדן שאמור להשלים את היצור המקומי.

בביצים, משרד החקלאות פתח מכסות יבוא פטורות ממכס מבעוד מועד, במטרה למנוע מחסור בביצים בשוק המקומי לקראת החגים. כאמור אושרה מכסה הגבוהה מהחוסר הצפוי, ואכן עדיין נותרה מכסה לניצול על ידי המשווקים באם יידרש. מתוך מכסה של 45 מיליון ביצים, יובאו בפועל על ידי היבואנים כ-20 מיליון בלבד.
בחלב ומוצרי חלב, גם אין חשש למחסור, גלי החום של השבועות האחרונים השפיעו על ייצור החלב, אך כיוון שיש מלאי של אבקת חלב, המחלבות ישתמשו בו להשלמת ייצור מוצרי החלב כבשגרה.

בבשר עוף (פטם), לא צפוי מחסור לאחר שאיום שביתת הווטרינרים הוסר. בשוק זה ישנם עודפים בשוק. גם בבשר בקר אין צפי למחסור, הייצור המקומי בשילוב היבוא יענה על הביקוש המקומי. כך גם בדגים, לא צפוי מחסור, והביקוש לדגים ובעיקר לקרפיון ימולא על ידי הייצור המקומי וייבוא.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.