הבורסה מסכמת רבעון חזק: רושמת גידול משמעותי בהכנסות, ברווח ובשיעור הרווחיות

הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ- 7.2 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2019, לעומת כ- 2 מיליון שקלים רווח מתואם ברבעון המקביל של שנת 2018, גידול של כ- 266%

· הרווח הנקי המתואם לתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם לסך של כ- 18.2 מיליון שקלים לעומת 13.9 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 31%

· גידול של כ- 14% בהכנסות הבורסה ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לסך של כ- 66 מיליון שקלים

· זינוק ב- EBITDA המתואם ברבעון שהסתכם בכ- 17 מיליון שקלים לעומת 11.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 47%

· קרוב ל- 22 מיליוני שקלים תקבולים כתוצאה מתמורות עודפות מתהליך ההנפקה, שהגדילו את הנזילות באופן משמעותי ואת הון החברה

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.