הבייביסיטר נרדמה – ופורץ הוזמן ופרץ. מי ישלם את הנזק?

כך נשאל הגר”י זילברשטיין לאחרונה בשיעורו ב’דברי שיר’. בפנים: התשובה המפתיע שענה הרב

בשיעור ב’דברי שיר’ לאחרונה, סיפר הגר”י זילברשטיין שליט”א, רבה של רמת אלחנן, על דין תורה שהגיע לכולל ‘בית דוד’:

משפחה נסעה לחתונה, וכדי לשמור על שני הילדים הקטנים שנותרו בבית, הובאה נערה כבייביסיטר.

ההורים חזרו לביתם בשעה 10.30 בלילה, החלו דופקים בדלת, אך אין קול ואין עונה. הם הזמינו מכבי אש שפרצו לדירה וגילו שהבחורה נרדמה.

המחיר של מכבי האש מגיע ל-1,000 ₪. השאלה היתה על מי מוטל לשלם זאת?

הרב השיב, שנראה שהשאלה האם אפשר לתבוע את הבייביסיטר שנרדמה על הנזק שגרמה להזמין צוות חילוץ, תלויה בהתייחסות ההלכה לאדם שנרדם בזמן השמירה. והנה, כשאדם נרדם ביום, אין זה אונס, אבל בלילה, הרי זה אונס שינה, ולכן לכאורה היא פטורה מלשלם.

אמנם שכר על השמירה – הבהיר הרב – היא לא תקבל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.