הגר”ד לאו הרב הראשי לישראל בהוראת שעה: “מניין בו לא נשמרות ההנחיות הרי זו מצווה הבאה בעבירה”

התפילה דרך המרפסות בעת הזו נחשבת תפילה במניין לכל דבר

במכתב שכתב היום הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הגר״ד לאו, מורה הרב הראשי כי אף על ההנחיות החדשות בהם הותר להתפלל במקום פתוח, אם אין מי שיאכוף את שמירת ההנחיה בכל מניין עדיף להמשיך להתפלל בבית ובמרפסות.

כמו כן מוסיף הרב הראשי כי מי שמצטרף למניין בו לא נשמרות ההנחיות הרי זו מצווה הבאה בעבירה ואין לה שום תועלת.

בנוסף מתייחס הגר״ד לאו לעניין השלמה של קריאת התורה למי שפספס בשבועות האחרונים בעקבות המצב וההנחיות.

מצ״ב המכתב המלא:

אמש, ממשלת ישראל, לאחר דיון יסודי, החליטה להתיר תפילה בציבור במרחב הפתוח.

אבקש לפנות אל ציבור המתפללים, לאחר מתן ההיתר לשוב ולהתפלל בציבור חובה על כולם להקפיד הקפדה יתירה על כל ההנחיות שנתנו ע”י הנהלת משרד הבריאות. דהיינו חבישת מסכה, שמירה על ריחוק של לפחות שני מטר בין איש לרעהו, במרחב פתוח ותוך שמירה קפדנית על היגיינה ומספר המתפללים שהותר.

כל מי שמארגן מנין יידע שמוטלת עליו האחריות שלא נגיע ח”ו למצב של פיקוח נפש. עליו לדעת כי במקרה שאין הוא יכול לקיים את התפילה כראוי עדיף שיתפללו במרפסות או בבתים. אציין כי בנושא התפילה דרך המרפסות, כבר כתבתי שבעת הזו יש לסמוך על פשטות לשון השו”ע או”ח (סי’ נ”ה סע’ י”ד), שהכריע כדעת אחד מגדולי חכמי ספרד הרשב”א בתשובתו (ח”א סי צ”ו) בנושא זה, וכפי שהורה זקני בעל מחבר שו”ת מנחת שי (סי’ י”ח) שתפילה כזו נחשבת תפילה במניין לכל דבר, וזאת כמובן במצב שאין אפשרות אחרת.

גם על מי שמצטרף למניין כזה מוטלת האחריות לעקוב ולוודא שהציבור מקיים את ההנחיות, ואם הוא רואה שהציבור לא נזהר ונשמר כראוי אסור להשתתף בתפילה זו, ועל זה נאמר “מצווה הבאה בעבירה”. “ונשמרתם מאד לנפשותיכם” הוא צווי על הכלל ועל כל יחיד ויחיד.

נשאלתי גם על קריאת התורה בשבת הקרובה, האם יש להשלים את הקריאה לאותם אלו שהתפללו בשבתות האחרונות בביתם. על מנת למנוע טרחה דציבורא אין לקרוא יותר משתי פרשיות בשבת, ובשבת הקרובה נקרא בע”ה את פרשיות תזריע ומצורע., לכן גם בימי שני וחמישי יקראו את פרשת תזריע. נכון הוא שכשהגר”א יצא מבית האסורים הוא השלים את הפרשיות שלא יכול היה לקרותן. בוודאי, מי שיכול לנהוג כן הדבר ראוי, אבל זו הנהגה ליחידים ואין להורות כן לכלל.

נתפלל כולנו ליושב מרומים כי יערה רחמיו עלינו ועל כל מעשה ידיו – בני התבל כולו וישלח מזור ומרפא והמגיפה תעצר. יתן ה’ שנזכה במהרה לשוב לתל תלפיות ברינה ולהתפלל בבתי הכנסיות כראוי. כעת המועד לחזור ולשנן את הלכות כבוד בית הכנסת, שכשנזכה לחזור ולהתפלל בהם יהיה זה מתוך שמירה על תפילה כהלכתה, ללא דיבורים ועיסוקים אחרים אלא עמידה לפני ה’.
בתפילה לישועה בקרוב

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.