הגר”ח הפתיע: עצה מקורית לשמירה בדרכים

בחור שקשה לו ללמוד בדרכים ולקיים “ובלכתך בדרך” נכנס אל מרן הגר”ח קניבסקי בשאלה מה יעשה. הגר”ח השיב לו בעצה מקורית שימושית

בראשית השבוע נכנס אל מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א בחור צעיר, שמקורבי הרב מספרים כי ניכר היה עליו רצון אמיתי לגדול בתורה ויראת שמים, ושאלתו בפיו: כל הזמן אני מנסה לקיים מצות ‘ובלכתך בדרך’, ולהרהר בלימוד בדרכים, אבל קשה לי מאוד. אין לי שום ריכוז בלכתי ברחוב או בנסיעה, ורק כשאני ליד דף הגמרא מסוגל ללמוד, אבל בדרכים אני רחוק מזה, האם יש לרב עיצה?

“עצתו של הגר”ח שליט”א לבחור היתה פשוטה מאוד”, מסופר הבוקר בעלון דברי שי”ח. “הוא לא ענה לו ‘תתאמץ’ או ‘תיקח איתך גמרא קטנה לכל מקום’ או ‘אל תלך ברחוב’. הוא אמר לו: דברים פשוטים: אם אתה לא מצליח לחשוב בלימוד, יש לי עצה: תחשוב על שמות מסכתות, שמות חומשים, או שמות אמוראים, כל זה בכלל דברי תורה! פני הבחור זהרו. הוא יצא עם תשובה שיוכל לעמוד בה, ולהמשיך להתעלות בשלמות. הגאונות שבפשטות!”.

מחבר העלון הוסיף כי “רבינו שליט”א, שנודע לכל ברום גדלותו בבקיאות ועיון בכל מרחבי התורה, בתורתו שנלמדה בעמל אין סופי זוכה הוא שברכותיו עושות רושם בשמים, הקפיד מאוד מיום עומדו על דעתו, שלא להסיח רגע מהתורה הקדושה, וכדברי הגמ’ (מגילה י”ח:) שעל התורה נאמר הפסוק, התעיף עיניך בו ואיננו, שאפילו רק מסיחים את הדעת לרגע – ואיננו. בכל מצב, בכל עת, ובכל מקום הוא תפוס בדברי תורה, כאילו ספר פתוח לפניו. אין יותר מתאים ממנו בכדי לענות על שאלה זו”.

כשיצא הבחור, הרחיב הגר”ח את הדברים לענין אחר: פעמים ואחד מתעורר באמצע הלילה, ודעתו לחזור ולישון, אבל עד שהוא נרדם זה אורך כמה רגעים, על מה הוא יהרהר? על דברים בטלים של חולין – בודאי לא בא בחשבון, על דברי תורה – אלו צריכים ברכות התורה תחילה. “ואני חשבתי עיצה – הוסיף הגר”ח שליט”א, “לחשוב על שמות תנאים ואמוראים, שמות מסכתות, שזה לא דברי תורה ממש, אבל גם לא דברי חולין של בטלה, כי זה מעניינים של תורה!”.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הבהרת הדברים

  הדברים נכתבו לא ברורים ויש סתירה מהרישא לסיפא. בציטוט הראשון של הרב הוא אומר שזה בכלל דברי תורה ובסוף אמר שאין זה דברי תורה אלא שאין זה חולין וזה מענייני דברי תורה.
  יש להביא כאן שמסופר שהגאון ר’ איסר זלמן מלצר זצל היה שר את הניגון הישיבתי הוותיק שמילותיו “אמר אביי” ותו לא. פעם טען בפניו חתנו הגר”א קוטלר זצל שמה זה אמר אביי אמר אביי?? צריך גם לומר מה אמר אביי! ענה לו הגרא”ז מלצר שהמילים אמר אביי הן גם תורה. הגיב הגרא קוטלר שכשאומרים מה אמר אביי אזי המילים אמר אביי הן גם תורה, אבל כשאומרים רק אמר אביי ותו לא, אין זה תורה….
  כמו כן, יש להביא מה שאומרים בבית בריסק בשם מרן הגר”ח סאלאווייציק מבריסק זצל שאמר שלזכור איזה דף נמצאת איזו גמרא או באיזה סעיף בשו”ע נמצאת איזו הלכה, אין זה חלק מתורה. הגמרא עצמה וההלכה עצמה, היא תורה אבל איפה היא נמצאת אין זה תורה.

  שמעלקע |
  הגב