הגר”ח חשב רגע והשיב: “אין בכל הגמרא את השם הזה”

יהודי שקרא לבנו אלימלך ע”ש רבי אלימלך מליז’ענסק שאל את הגר”ח האם נכון שהשם הזה לא היה מצוי מימות בעלה של נעמי ועד לצדיק החסידי. הגר”ח השיב ואף הוסיף ברכה

זה היה לפני מספר שבועות. באותו בוקר, כמו בכל בוקר, התקיימו כמה בריתות בבית מדרשו של מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א, כשהוא משמש כסנדק.

באחת הבריתות, קרא אבי הבן לבנו התינוק ‘אלימלך’ על שמו של הרבי הנודע הגה”ק רבי אלימלך מליזענס’ק זי”ע.

לאחר הברית, כשעברו לקבל את הברכה, לחש אבי הבן לגר”ח ואמר כי קרא לבנו על שמו של רבי אלימלך זי”ע וכי הוא רוצה ברכה שיגדל כמוהו. הגר”ח חייך והשיב את ברכתו.

אבי הבן הוסיף ואמר: שמעתי אומרים כי מאז אלימלך בעלה של נעמי ועד לתקופה שזרח שמשו של רבי אלימלך מליז’ענסק, לא היה שום גדול בישראל הנקרא בשם זה. האם זה נכון?

הגר”ח חשב לרגע, הביט בו ואמר: אכן, בש”ס לא נזכר שם של איש חשוב בשם זה! וכעבור שתי שניות הוסיף, וכמדומה שגם במדרשים אינו נמצא!

מעניין לציין שאחד הרבנים רצה לטעון שלא כדאי לקרוא על שם אלימלך המוזכר במגילת רות, בעלה של נעמי, היות ונהג שלא כדין ואף נענש על זה וכו’ (כמבואר ברש”י ומדרשים במגילת רות) אבל הגר”ח שלל את הדבר מכל וכל. הוא סובר שכיון שכבר מת, נתכפר על ידי מיתתו ואין שום חסרון לקרוא בשם זה.

הדברים מופיעים הבוקר בעלון דברי שי”ח.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.