הגר”מ שטרנבוך לתלמידי ישיבתו: אין חופש מהתורה בבין הזמנים

במענה לבקשת תלמידי ישיבתו לשמוע דברי חיזוק על ימי בין הזמנים, השיב פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך, “אין חופש בבין הזמנים, הגמרא אומרת “והגית בו יומם ולילה, ומי שרוצה להיפטר מלימוד התורה צריך לחפש זמן שאינו לא יום ולא לילה”

במענה לבקשת תלמידי ישיבתו לשמוע דברי חיזוק על ימי בין הזמנים, השיב פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך, “אין חופש בבין הזמנים, הגמרא אומרת “והגית בו יומם ולילה, ומי שרוצה להיפטר מלימוד התורה צריך לחפש זמן שאינו לא יום ולא לילה”

לאחר שיעור הלכה שמסר מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א לקבוצה מתלמידי ישיבתו, ביקשו התלמידים לשמוע דברי חיזוק והכנה לימי בין הזמנים, אך הרב השיב “אין חופש בבין הזמנים”.

לאחר מכן סיפר מרן פוסק הדור על רבו בישיבת “תורת אמת” בלונדון הגאון רבי משה שניידר שמתחילה התנגד מאוד לימי בין הזמנים, וסבר שאינו נצרך אלא ליחידים הלומדים בהתמדה גדולה עד שנחלשים ונזקקים למנוחה, אבל אח”כ חזר בו ואמר שאדרבה צריך דווקא את בין הזמנים, ומשום שהלומד תורה בבין הזמנים, ובכך הוא מוכיח שגם כאשר הוא לומד באמצע הזמן, אין זה מחמת ההכרח אלא משום שהוא אוהב את התורה, והרי הוא זוכה לשכר רב במשך כל השנה שלומד תורה מאהבה.

נקודה מעניינת נרשמה לאחר השיעור כאשר הורה ראש הישיבה לתלמידיו לסכם את הסוגיות ולכתוב ‘חבורות’ על הנלמד בישיבה, ואף ביקש בקשה אישית מאחד הבחורים בישיבה להגיש לפניו מידי חודש בחודשו את רשימת הבחורים שמסרו ‘חבורות’ לבדיקתו האישית. הבחור השיב לראש הישיבה כי “בעזרת ה’ יפעל בזה בחודש אלול”, אך ראש הישיבה הגיב: “ה’ עוזר, צריך רק שגם אתה תעזור”.

לאחר מכן עברו תלמידי הישיבה לפני פוסק הדור להתברך לקראת צאתם לימי בין הזמנים, ומיד לאחר מכן התקיים במקום מעמד ‘כתיבת אותיות’ לספר תורה שיוכנס לקהילת בית מרדכי בפלעטבוש

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.