הגר”ע בסיס זצ”ל שנפטר הלילה פנה לדרעי: “תמנה את בני תחתיי”

רבה של ראש העין, הגאון רבי עזריה בסיס זצ”ל שנפטר הלילה אחרי מחלה, פנה לאחרונה במכתבים לאריה דרעי ולגר”י יוסף בבקשה שימנו את בנו תחתיו לרב העיר. צפו בוידאו

אמש נפטר הגאון רבי עזריה בסיס זצ”ל, רבה של ראש העין, אחרי מחלה קשה והבוקר נערכה הלוויתו.

כעת מתברר כי הגר”ע בסיס שיגר באמצעות צוריאל קריספל, יו”ר ש”ס באלעד, מסר ליו”ר ש”ס אריה דרעי למנות את בנו אחריו כרב העיר, לאחר פטירתו.

הגר”ע שיגר עם קריספל שני מכתבים, אחד לדרעי והשני לגר”י יוסף הרב הראשי, וכן צילם קטע וידאו בו הוא פונה בפניה דומה.

צפו:

במכתבו אל הגר”י יוסף, כתב הגר”ע בסיס: “לכבוד רבה דעייה מדברנא דאומתיה, מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט”א, ממשיך דרכו של מרן מלכא הגאון רבינו עובדיה יוסף זצוקלה”ה.

“כנהר שלו’ וכנחל שוטף ברכות לעד. אחר מבוא השלום והברכה למעלת הוד כבוד תורתו, בהיות ולצערי (עקב מחלה) במוקדם או במאוחר הנני פורש מתפקידי, ומשאלתי שטוחה לפני מעלת כבוד תורתו שבני היקר הרה”ג יחיאל שליט”א יכהן אחרי, תלי”ת עבר את כל המבחנים ברה”ר ובקי במנהגי העדות וביזמתו הוצאו לאור שו”ת בית העזרי, שערכן והאיר עד שיצא לאור, גם הוא נעים הליכות כנאה ויאה להנהיג את העיר במיוחד שהיה צמוד אלי וראה כיצד להתייחס לכל עניין בדרכי נועם.

“ולמותר לציין למע”כ  שכן פסק הרמב”ם בפ”א מהלכות מלכים דין ט’ והרמ”א בסוס”י רמה, והערוך השולחן בסי’ נ”מ סעיף ל’, ושו”ת הרב”ז או”ח סי’ ק”ט, והרבה אחרונים אשר לא נעלם ממעכת”ר – ולא נצרכה אלא כלפי החוק שצריך הליך של בחירה כידוע.

“הנה כי כן הנני מבקש שיעמוד לימין בני שיבחר, זכור אזכור את מעלת כבוד אביו זצוק”ל שבזכותו ופסיקתו שאבחר וכך היה ואף באותו ערב ברכני על הבחירה בטלפון, תהא מנוחתו כבוד.

“אני תקוה ותפילה לפני השי”ת שתענה משאלה זו בחיוב, ושכרו כפול מהשם אלוקי’. מנאי מוקיר ומכבד, הצב”י עזריה בסיס”.

במכתב השני, לדרעי, כתב הרב: “לכבוד ידידנו היקר רחים רבנן איש חיל ורב פעלים כבוד השה”ט הנעלה לש”ט ולתהילה השר אריה דרעי שליט”א, כנהר שלום וכנחל שוטף ברכות לעד, אחר עתרת החיים והשלום, אודיע לחכים רזא, דהבא ופזא, כי אני עומד לפרוש מתפקידי כרב ראשי בראש העין במוקדם או במאוחר, והנני מגלה את אוזן כבוד מעלתו, כי משאלתי לפני השי”ת שבני הרה”ג יחיאל בסיס יכהן אחרי, תלי”ת עבר את כל המבחנים ברה”ר, ונעים הליכות ובקי במנהגי העדות – והוצאת הספרים בית העזרי ג”ח לע”ע הכל היה ביזמתו ובעריכתו.

“הנה כן בקשתי שטוחה לפני מע”כ לעשות כל אשר ביכולתו שיבחר, זכור אזכור בזמנו שגם כבודו עזר בבחירתי לראש העין וגם הופיע בהכתרתי. למותר לציין דברי הרמב”ם בפ”א הלכות מלכים ה”ט שאם הוא (הבן) חכם וממלא מקום אבותיו בחכמה, וביראה, מעמידין אותו במקום אביו – ואם הוא ממלא ביראה ואינו ממלא בחכמה מלמדין אותו ומעמידין אותו במקום. ועיי’ ערוך השולחן או”ח סי’ נ”מ סעיף ל’ – ושו”ת הרב”ז ח”א או’ סי’ ק”ט והרבה אחרונים כתבו כן וכ”כ הרמ”א ביור”ד סוס”י רמ”ה. ולא נצרכה אלא כלפי החוק שצריך הליך בחירה.

“אני תקוה ותפילה שתעשה כל אשר ביכולתך שיבחר ושכרך כפול מה’ אלוקי’ וכסאך ירום ונשא, מנאי הצב”י עזריה בסיס ס”ט”.

מקורבים ליו”ר ש”ס סיפרו כי דרעי קיבל את הפניה בחיוב והבטיח לפעול אכן לבחירת בנו של הרב לרבנות ראש העין.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.