הגר”ש עמאר פסק: “בשבועות מתפללים כבר בעלות השחר”

הראשל”צ הגרש”מ עמאר פסק: תפילת שחרית בחג השבועות כבר בעלות השחר

תחושה של רוממות מיוחדת קורת רוח ושמחה הייתה נסוכה על פניו של הראשון לציון הגרש”מ עמאר שליט”א רבה של ירושלים במהלך חג מתן תורה.

דבר מעניין נוהג הרשל”צ וכך גם נהגו בבתי כנסת רבים לאור הפסק אותו כתב הרשל”צ בספרו שמע שלמה חלק ט’. להתפלל תפילת שחרית כבר בעלות השחר ולא בנץ החמה.
את הפסק כתב הרשל”צ באריכות בספרו וככה נהגו קדושי עליון מקדמת דנא להתפלל את התפילה כבר בנץ החמה כמנהג המוזכר בכסף משנה ביום חג השבועות והושענא רבה.

את סעודת ליל החג עשה הראשון לציון בשמחה גדולה יחד עם בני משפחתו בביתו שבשכונת גבעת המבתר. בסעודה זו הרב מקצר באופן יחסי על מנת להתחיל את הלימוד מיד לאחר מכן.

הראש”ל ערך את התיקון בביתו יחד עם בני ביתו ומקורביו. בתחילה הרב התחיל בחמשה חומשי תורה ובשאר הלילה הראש”ל שקע בלימוד האידרא רבה בעיון רב עם פירוש יין הרקע לרבנו יהודה פתיה.

לפני עלות השחר הראש”ל טבל במקווה בשכונת הגבעה הצרפתית כאשר בהליכתו למקווה הזכיר הראש”ל שמות לתפילה.

לאחר תפילת שחרית הראש”ל עשה קידוש בביתו ולאחר מנוחה קצרה ערך רבה של ירושלים בביתו סעודה ועוסק בלימוד עד צאת החג.

הראש”ל מעודד את קריאת התהילים בחג השבועות לנשים במיוחד וגם שבני התורה ישתתפו מעט בקריאת התהילים לכבוד דוד המלך ע”ה.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. ט"ס

    כתב בעלות השחר. ובכתבה בטעות כתבו נץ. שיתנוצץ אורו של משיח

    מיכה |
    הגב