הדיון הנפיץ בנכסי שכונת שמעון הצדיק שהסתיים בהכרעה

נכס הקדש בשכונת שייח ג’ראח אשר היועמ”ש לשעבר מיכאל בן יאיר טוען לזכויות בו נדון בפני ביה”ד הגדול שאישר לראשונה דיון בדלתיים פתוחות

דיון נפיץ בנכסי שכונת שמעון הצדיק – שייח ג’ראח יתנהל לראשונה בתולדות בתי הדין הרבניים בדלתיים פתוחות. בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים קיבל את ערעורו של השופט והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר מיכאל בן יאיר הטוען כי הוא צאצא של בעלת הנכס במזרח ירושלים.

המדובר בהקדש של שרה-חנה ג’אנה-שווילי שהקדישה נכס ברחוב דרך שכם במזרח ירושלים בשכונת שמעון הצדיק – שייח ג’ראח כהקדש משפחתי. על שטר ההקדש היא חתמה ברבנות הראשית לארץ ישראל בפני הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב יעקב מאיר זצ”ל.

מאז מלחמת השחרור עבר הנכס לניהול האפוטרופוס לנכסי האויב הירדני ולאחר מלחמת ששת הימים לניהול האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל. בשנת 2004 לאחר שקרובי המנוחה לא אותרו הופקד הנכס בידי ועד העדה הגרוזינית שנציגיה מונו כנאמני ההקדש.

לאחרונה כשהתלקחה המחלוקת המשפטית והפוליטית על נכסים בשכונת שמעון הצדיק – שייח ג’ראח הופיע היועץ המשפטי לממשלה לשעבר והשופט לשעבר מיכאל בן יאיר יחד עם בת דודתו. השניים טענו כי הם צאצאיה של המקדישה ולכן הם מבקשים להתמנות כנאמני ההקדש במקום נציגי העדה הגרוזינית. לקראת הדיון בבית הדין הרבני להקדשות דרש בן יאיר כי הדיונים יתנהלו בדלתיים פתוחות.

אב בית הדין להקדשות הרב הגר החליט מתוקף סמכותו לדחות את הבקשה. בערעור שהוגש לבית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים דרשו בן יאיר וקרובת משפחתו לקיים את ההליך בפומבי, על פי עיקרון פומביות הדיון.

חברי בית הדין הרבני הגדול הדיינים הרב מיכאל עמוס, הרב שלמה שפירא והרב אברהם שינדלר בחנו את הנושא לעומק והחליטו כי “בנסיבות המיוחדות למקרה זה ראוי להכיל את צו התורה ‘והייתם נקיים מה’ ומישראל’ ולקבל את הערעור, מה גם שהממונה על ההקדשות בבתי הדין הרבניים ונאמני ההקדש הביעו את הסכמתם”.

יחד עם זאת הוסיפו הדיינים כי “המזכיר הראשי יודיע מראש לבעלי הדין את מספר המוזמנים שיכול אולם בית הדין להכיל בעידן הקורונה ולאפשר נוכחות בהתאם”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.