הדרמה נמשכת: אדלשטיין אמר ‘לא’ לבג”ץ

יו”ר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע כעת לבג”ץ כי הוא “לא יסכים לאולטימטום ולא יהיה מוכן שידיחו אותו מהכנסת”, וזאת במענה לדרישת בג”ץ לכנס את הכנסת בניגוד לחוק הכנסת ולדון בבחירות יו”ר חדש

יו”ר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע כעת לבג”ץ כי הוא “לא יסכים לאולטימטום ולא יהיה מוכן שידיחו אותו מהכנסת”, וזאת במענה לדרישת בג”ץ לכנס את הכנסת בניגוד לחוק הכנסת ולדון בבחירות יו”ר חדש. עוד הוסיף יו”ר הכנסת: “התערבותו של היועץ המשפטי לממשלה בהליך פנים פרלמנטרי של הכנסת אינה במקומה”

וזה לשון התשובה: כפי שהצהרתי בימים האחרונים בכמה הזדמנויות, פעלתי ואפעל תמיד לפי הוראות הדין. לכן, בכוונתי להעמיד את נושא בחירת יושב ראש הכנסת על סדר יומה של הכנסת “בהקדם האפשרי”, ככל שהנסיבות יצדיקו זאת, למן הימים הקרובים ועד ו”לא יאוחר מהמועד שבו תכונס הכנסת לצורך כינון הממשלה”, כלשון תקנון הכנסת שמחייב גם אותי, גם את חברי הכנסת כו

להלן אביא את עמדתי ואת הקשיים שאני רואה לנגד עיניי בהתערבות בית המשפט בנושא פנים פרלמנטרי ופוליטי מובהק בכל הכבוד הראוי, ככל שביהמ”ש הנכבד מציב בפניי ובפני כנסת ישראל אולטימטום בדורשו ממני לקיים את הדיון “לא יאוחר מיום 25.3.20″, לא אוכל להסכים לכך. שהרי משמעות הדבר שסדר יומה של הכנסת ייקבע בידי בית המשפט העליון ולא על ידי יושב ראש הכנסת, שלו מסור תפקיד זה.

לא בכדי המחוקק קבע שיש למנות יו”ר קבוע עד לכינונה של ממשלה ולא קבע כי יש לעשות כן עם כינון הכנסת. לתקופת המעבר עד לכינונה של ממשלה ישנה חשיבות ומשמעות והיא: מתן הזדמנות וטווח זמן מספק למו”מ הקואליציוני והפוליטי להבשיל לכדי קואליציה ולקראת כינונה של ממשלה, וזאת להבדיל מקביעת עובדות מוקדמות בשטח. מרווח הזמן שניתן לעניין זה נועד להשיג הסכמה רחבה בדבר זהות יו”ר הכנסת הנבחר וזאת בשל אופיו הממלכתי של התפקיד.האם בית המשפט הנכבד סבור שיהא זה נכון שבעצם התערבותו יתאפשר ניצול שעת כושר פוליטית לבחירת יושב ראש כנסת, שאולי לימים יתברר כ”יושב ראש לעומתי” אשר פוגע בעבודת הכנסת והממשלה.

גם בכנסות קודמות לא תמיד הועלתה ההצעה למנות יו”ר כנסת בישיבתה הראשונה של הכנסת, ולעתים הדבר נעשה “בהקדם האפשרי” – רק בחלוף ימים רבים מעת ראשית פעולתה של הכנסת החדשה. כך, למשל, כוננה הכנסת ה-15 ביום 7.6.99. חה”כ אברהם בורג נבחר ליו”ר קבוע רק ביום כינון הממשלה, 6.7.99 , כחודש ימים לאחר תחילת כהונת הכנסת.

הכנסת ה-17 כוננה ביום 17.4.06. חברת הכנסת דליה איציק נבחרה ליו”ר קבוע רק ביום כינון הממשלה, 4.5.06, היינו: 17 ימים לאחר כינון הכנסת.
. הכנסת ה- 18 כוננה ביום 24.2.09 ויו”ר הכנסת, חה”כ ראובן (רובי) ריבלין נבחר ביום 30.3.2009, יום לפני כינון הממשלה, היינו: 34 ימים לאחר כינון הכנסת.

הכנסת ה- 19 כוננה ביום 5.2.13, וביום כינון הממשלה 18.3.2020 מוניתי אני ליו”ר קבוע, היינו: 43 ימים לאחר כינון הכנסת.
מעולם לא נבחר יו”ר כנסת קבוע בשעה שהייתה אי בהירות כה גדולה באשר להרכבה של הקואליציה העתידית. בכל המקרים שבהם נבחר יו”ר כנסת במועד מוקדם, היה זה כאשר ההכרעה בבחירות הייתה ברורה וחד-משמעית.

לסיום כתב אדלשטיין, “בשל הנסיבות המיוחדות אני מתקשה בשלב זה לנקוב בתאריך מדויק אך בכוונתי להעלות את הנושא על סדר יומה של הכנסת עם התבהרות המצב הפוליטי. כולי תקווה שהדבר יקרה בזמן הקצר ביותר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.