הוארך תוקפו של הסדר תשלום דמי בידוד לעובד שייעדר עקב בידוד

אושר בקריאה ראשונה: הארכת תוקפו של הסדר תשלום דמי בידוד לעובד שייעדר עקב בידוד, עם שינויים מסוימים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס’ 6), התשפ”א-2021

מוצע להאריך עד 31.10.2021 את תוקפו של הסדר תשלום דמי בידוד לעובד שיעדר עקב בידוד אך לקבוע בו מספר שינויים כמפורט להלן:

ראשית, מוצע להבחין לעניין גובה דמי הבידוד ולעניין מספר ימי המחלה המנוכים בעד תקופת הבידוד בין עובד שחלה עליו חובת בידוד רגילה – שיהיה זכאי רק ל-75% מדמי הבידוד, אך יופחתו לו לא יותר מ-3 ימי בידוד, ובין “עובד שהוא הורה מלווה” ו”עובד בבידוד מזכה” – שיהיו זכאים ל-100% מדמי הבידוד אך יופחתו להם עד 4 ימי מחלה.

להורה מלווה נחשב עובד שאינו חייב בבידוד, אם הוא הורה לילד החייב בבידוד שלא בשל כך שחזר מחו”ל או בשל מחלת הקורונה, ובכפוף לכך שההורה האחר של הילד לא נעדר מעבודתו או מעיסוק במשלח ידו בשל הבידוד בימי היעדרותו של העובד, וזאת אף אם ההורה העובד עצמו אינו שוהה בבידוד.

מאחר וההורה המלווה אינו נדרש לשהות בבידוד, מוצע לאפשר לשני הורים מלווים להיעדר לסירוגין, כשהפחתת יום אחד מימי הבידוד, והפחתת עד ארבעה ימי מחלה יחושבו בעד שניהם יחד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.