החוק הנורבגי אושר בקריאה ראשונה

בלטו בחסרונם, ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש הממשלה החלופי,שר הביטחון בני גנץ שנעדרו מההצבעה, ככל הנראה בתיאום.

ברוב של 64 ח”כים – החוק הנורווגי אושר בקריאה ראשונה. 38 התנגדו. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גנץ לא נכחו בהצבעה.

בלטו בחסרונם, ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש הממשלה החלופי,שר הביטחון בני גנץ שנעדרו מההצבעה, ככל הנראה בתיאום.

החוק שצפוי עד סוף השבוע לעבור בקריאה שניה ושלישית, יחזור כעת לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, שם הוא צפוי לקבל אישור פעם נוספת ולחזור למליאה לצורך העברה סופית, שתביא לכניסתם של ח”כים חדשים לכנסת

על-פי הוראת השעה שנחקקה בכנסת ה-20, המודל הנורבגי הוחל רק על ח”כ אחד מכל רשימת מועמדים. בניגוד לכך, על-פי ההסדר המוצע כעת, בכל סיעה יוכלו להפסיק את כהונתם לפי ההסדר בין 1 ל-5 חברי כנסת, כאשר המפתח לכל סיעה מושפע מגודל הסיעה וממספר חברי הכנסת שאינם שרים או סגני שרים. בנוסף, כדי למנוע שימוש לרעה בהסדר, מוצע כי אם נפסקה חברותו של חבר כנסת לפי ההסדר, והתחדשה חברותו בכנסת משום שחדל לכהן כשר או סגן שר, אותו ח”כ לא יהיה רשאי להשתמש שוב בהסדר ולהפסיק כהונתו עד סוף כהונת הכנסת.

יצוין כי חבר הכנסת החדש שנכנס אינו נחשב “מחליפו” של חבר הכנסת שהתפטר. בכל מקרה, אם חבר הכנסת שהתפטר במסגרת “החוק הנורבגי” חוזר לכהן בכנסת, תיפסק חברותו של האחרון שנהיה לחבר הכנסת מתוך רשימת המועמדים, גם אם אין זה אותו חבר כנסת שנכנס “במקומו” של השר או סגן השר שהתפטר מהכנסת לפי “החוק הנורבגי” (כך למשל במקרה שחבר כנסת נוסף מהרשימה עזב בינתיים).

כדי לשמור על מעמדם ועצמאותם של חברי הכנסת שנכנסו לכנסת במסגרת “המודל הנורבגי”, חבר הכנסת שהתפטר מהכנסת בעקבות מינויו לשר או סגן שר יכול לשוב לכנסת רק אם התקיימו נסיבות חיצוניות המחייבות זאת – אם הוא חדל להיות שר/סגן שר בשל התפטרותו או פיטוריו מהממשלה, או אם התמנה לראש הממשלה (כולל ממלא מקום וראש ממשלה בפועל).

עם התפטרותו של חבר הכנסת שהתמנה לשר או סגן שר, ייכנס במקומו לכנסת חבר הכנסת הבא מתוך רשימת המועמדים שנבחרה עמו לכנסת. חבר כנסת שנכנס לכנסת לאחר שרשימת המועמדים שלפיה נבחר לכנסת התפלגה על בסיס שליש מחברי הסיעה או בעקבות מיזוג עם סיעה אחרת, יהיה רשאי להודיע תוך 24 שעות מעת היותו לחבר כנסת לאיזו סיעה הוא מבקש להשתייך. במצב שבו ההתפלגות היא של סיעה שהיא צירוף מפלגות מלכתחילה ונעשתה רק בהתאם למפתח המפלגתי, אז יראו אותו כמשתייך לסיעה שמייצגת את המפלגה שאליה הוא שויך במקור ברשימת המועמדים, אלא אם ניתנה הסכמה של המפלגה המקורית שלו ושל המפלגה שאליה הוא מבקש להצטרף שיעבור מפלגות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.