החוק לביטול הגבלת השרים עבר בקריאה ראשונה

הסתיים הדיון בקריאה הראשונה בתיקון לחוק היסוד הממשלה, לביטול המגבלה על מספר השרים וסגני-השרים. לאחר הדיון נערכה הצבעה שמית, שבה תמכו בחוק 65 חברי כנסת בהצעה מול 54 התנגדו לה

הסתיים הדיון בקריאה הראשונה בתיקון לחוק היסוד הממשלה, לביטול המגבלה על מספר השרים וסגני-השרים.

השר זאב אלקין השיב לדברי חברי הכנסת מהאופוזיציה וטען כי “כבר לפני ארבע שנים הועבר החוק בהוראת-שעה, וגם בממשלה ש’יש עתיד’ ויאיר לפיד השתתפו בה, כיהנו 23 שרים, ויש ח”כים שכיהנו כשרים בממשלה בת 30 שרים. איזו צביעות. בשום שלב שר מ’יש עתיד’ לא קם ואמר ‘אני מיותר’ – בואו ונחסוך”.

הוא פירט את פעילותם של המשרדים שכונו “קטנים” כמו המשרד לענייני ירושלים והמשרד לאיומים אסטרטגיים והסברה, וטען כי “משה בוגי יעלון עצמו היה במשך כארבע שנים שר לעניינים אסטרטגיים ולא חשב בשום שלב, שזו בושה לקבל את התפקיד הזה”.

התעמתו עם אלקין חברי הכנסת מיקי לוי, רם בן ברק ועופר שלח. יאיר לפיד דרש מאלקין להשיב מדוע פרש מהליכוד בזמנו ועבר ל”קדימה”.

לאחר הדיון נערכה הצבעה שמית, שבה תמכו בחוק 65 חברי כנסת בהצעה, ואילו -54 התנגדו לה.

בשעה 22:20 תתכנס הוועדה המסדרת, על מנת לקבוע את הרכב הוועדה המיוחדת אשר צפויה לקום על מנת לדון בתיקון להצעת החוק ולהכין אותו לקראת הקריאות השניה והשלישית.

בתום הדיון בוועדה, תתכנס שוב מליאת הכנסת להמשך דיון בתיקון להצעת החוק ואישור הרכב הוועדה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.