החלו עבודות התשתית על ה”קו הסגול” בגוש דן

לצפייה :